Czego szukasz?

Filtrowanie

Diagnostyka neuroboreliozy – jak prawidłowo wykonać badanie [HD]

23 kwietnia, 2019
Patryk Matuszek

Jednym z kryteriów rozpoznania neuroboreliozy jest wykrycie wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał anty-Borrelia. Jest to możliwe m.in. poprzez wyliczenie współczynnika wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał anty-Borrelia (CSQrel), co wiąże się z koniecznością pobrania dwóch próbek: płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) i surowicy. Z filmu dowiesz się, jak dokonać obliczeń i jak prawidłowo zinterpretować otrzymane wyniki

0:28 Jak wygląda diagnostyka neuroboreliozy?

1:25 Oznaczanie wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał metodą immunoblot

Jak wygląda diagnostyka neuroboreliozy?

Jednym z kryteriów rozpoznania neuroboreliozy jest wykrycie wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał anty-Borrelia. Jest to możliwe m.in. poprzez wyliczenie współczynnika wewnątrzoponowej produkcji przeciwciał anty-Borrelia (CSQrel). Wyliczenie wspomnianego wskaźnika wiąże się z koniecznością pobrania dwóch próbek – płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) i surowicy. Ważne, aby obie próbki pobrane były tego samego dnia (najlepiej w ciągu 1 godziny). Następnie w obu próbkach oznacza się:

 • specyficzne przeciwciała anty-Borrelia w klasie IgG lub IgM metodą ELISA
 • specyficzne przeciwciała anty-Borrelia w surowicy (IgG lub IgM) metodą ELISA
 • całkowity poziom przeciwciał w danej klasie (IgG lub IgM) w PMR
 • całkowity poziom przeciwciał danej klasy (IgG lub IgM) w surowicy
 • poziom albumin w PMR
 • poziom albumin w surowicy

Na podstawie oznaczonych parametrów wylicza się wskaźnik wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał, której wartość powyżej 1,5 może wskazywać na wewnątrzoponową produkcję przeciwciał anty-Borrelia

Od pewnego czasu metodą alternatywną do badania wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał anty-Borrelia są testy typu lineblot. Badanie należy wykonać równolegle w dwóch próbkach: w surowicy i w PMR. Zaleca się 4-krotne rozcieńczenie PMR (250 µl płynu mózgowo-rdzeniowego + 750 µl buforu do rozcieńczania). Rozcieńczenie surowicy powinno być obliczone indywidualnie dla każdego pacjenta na podstawie albumin i całkowitego poziomu przeciwciał  klasy IgM lub IgG w PMR i surowicy. Obliczeń dokonuje się w programie komputerowym.

Do programu zostają wprowadzone wartości (mg/l):

 • stężenie całkowitego IgG (lub IgM) w surowicy
 • stężenie całkowitego IgG (lub IgM) w PMR
 • stężenie albumin w surowicy
 • stężenie albumin w PMR

Na podstawie wprowadzonych danych program automatycznie oblicza współczynniki: CSQcałk.IgG, CSQAlb., CSQLim. oraz odpowiednie rozcieńczenie surowicy. Dodatkowo podaje objętości surowicy i buforu uniwersalnego, jakich należy użyć do otrzymania wyliczonego rozcieńczenia surowicy.

Interpretacja wyniku

Interpretacji wyniku dokonuje się na podstawie porównania liczby i intensywności wybarwionych prążków antygenowych w surowicy i PMR.

 • Jeżeli liczba wybarwionych prążków antygenowych w PMR jest większa niż liczba w surowicy − wykryto wewnątrzoponową syntezę przeciwciał anty-Borrelia.
 • Jeżeli liczba prążków antygenowych w PMR jest równa liczbie prążków antygenowych w surowicy lub mniejsza − program automatycznie porówna intensywność wybarwienia prążków współistniejących.
 • Jeżeli intensywność wybarwienia prążków antygenowych w PMR jest większa (min. 1,5 raza) niż w surowicy – oznacza to, że wykryto wewnątrzoponową syntezę przeciwciał anty-Borrelia.
 • Jeżeli wspomniane warunki nie zostały spełnione, wewnątrzoponowa synteza przeciwciał anty-Borrelia jest mało prawdopodobna.
 • Jeżeli zarówno liczba, jak i intensywność prążków antygenowych w PMR jest równa liczbie i intensywności prążków antygenowych w surowicy lub mniejsza − nie potwierdzono produkcji specyficznych przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym.
Matuszek

Patryk Matuszek

Ekspert ds. Szkoleń i Wystąpień Publicznych, Senior Product Manager ds. Boreliozy

503 026 072

p.matuszek@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  „]

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów