Czego szukasz?

Filtrowanie

Nowość w diagnostyce autoimmunizacyjnych chorób wątroby

19 kwietnia, 2023
Anna Kołtyś
EUROLINE Autoimmune Liver Diseases 9Ag plus F-actin

Autoimmunizacyjne choroby wątroby (ang. autoimmune liver diseases, AILD) obejmują przede wszystkim trzy schorzenia: autoimmunologiczne zapalenie wątroby (ang. autoimmune hepatitis, AIH), pierwotne zapalenie dróg żółciowych (ang. primary biliary cholangitis, PBC) i pierwotne stwardniające zapalenie dróg żółciowych (ang. primary sclerosing cholangitis, PSC). Spośród tych trzech chorób najczęstszą jest AIH, z częstością występowania 17 przypadków na 100 000 osób, podczas gdy PBC i PSC występują nieco rzadziej. AIH i PBC rozpoznaje się głównie u kobiet w okresie menopauzy, ale AIH może również dotyczyć dzieci i młodych dorosłych. PSC występuje natomiast głównie u mężczyzn w wieku od 20 do 40 lat. Badania serologiczne są bardzo przydatnym narzędziem diagnostycznym wspierającym diagnostykę różnicową tych schorzeń.

Wykrywanie swoistych autoprzeciwciał pozwala na precyzyjne różnicowanie AILD od zakaźnych, toksycznych i innych postaci zapalenia wątroby. AIH często współwystępuje z przewlekłymi ogólnoustrojowymi chorobami reumatycznymi, takimi jak reumatoidalne zapalenie stawów, zespół Sjögrena i toczeń rumieniowaty układowy.

Jakie jest znaczenie autoprzeciwciał w autoimmunizacyjnych chorobach wątroby?

Dobór właściwej terapii zależy od tego, czy choroba ma charakter autoimmunizacyjny, czy też spowodowana jest przez inne czynniki, na przykład patogeny, takie jak wirusy zapalenia wątroby.

Kluczową rolę w diagnostyce AILD pełni badanie autoprzeciwciał, które wykrywane są u większości pacjentów. Diagnostyka serologiczna wspomaga dokładną i wiarygodną diagnozę oraz wzbogaca obraz kliniczny o dodatkowe informacje w stosunku do klasycznych biomarkerów we krwi. Ponadto ocena obecności autoprzeciwciał jest niezwykle istotna, gdyż nie tylko występują one u większości pacjentów z AILD, ale także często stanowią kryterium konieczne do rozpoznania konkretnej choroby.

Nowość: EUROLINE Autoimmune Liver Diseases 9Ag plus F-actin

Firma EUROIMMUN niedawno poszerzyła swoje portfolio testów typu immnunoblot do oznaczania autoprzeciwciał specyficznych dla AILD o test EUROLINE Autoimmune Liver Diseases 9 Ag plus F-Actin. Badanie to służy do szybkiej i dokładnej analizy wszystkich istotnych autoprzeciwciał w AIH typu 1 i 2 oraz PBC. Test ten umożliwia detekcję aż 10 różnych autoprzeciwciał (anty-AMA-M2, -M2-3E (BPO), -Sp100, -PML, -gp210, -LKM-1, -LC-1, -SLA-LP, -F-aktyna, -Ro-52) przy pomocy jednego paska testowego. Ponadto badanie to pozwala na identyfikację zespołu nakładania się PBC-AIH, który charakteryzuje się jednoczesną obecnością u pacjenta autoprzeciwciał specyficznych dla AIH i PBC.

EUROLINE Autoimmune Liver Diseases 9Ag plus F-actin

Profil ten obejmuje wszystkie istotne antygeny wspomagające diagnostykę autoimmunizacyjnych chorób wątroby. Umożliwia również wykrywanie autoprzeciwciał swoistych dla aktyny filamentowej (F-aktyny), które są kluczowe w diagnostyce AIH typu 1. Wiążące aktynę przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (ang. anti-smooth muscle antibodies, ASMA) są obecnie uważane za najbardziej specyficzny i powszechny marker AIH typu 1. Test EUROLINE Autoimmune Liver Diseases 9 Ag plus F-Actin wypełnia lukę diagnostyczną, umożliwiając monospecyficzną detekcję przeciwciał skierowanych przeciwko F-aktynie.

Dzięki naszemu oprogramowaniu EUROLineScan i urządzeniu EUROBlotOne inkubacja i ocena profili EUROLINE jest w pełni zautomatyzowana. Szeroka gama testów i ich standardowy protokół inkubacji pozwalają na połączenie różnych analiz EUROLINE w czasie jednej inkubacji.

Kompleksowa analiza autoprzeciwciał w diagnostyce AILD

Podsumowując, test EUROLINE Autoimmune Liver Diseases 9 Ag plus F-Actin to kompleksowe i niezawodne narzędzie do diagnostyki AILD. W jednym teście zawarte są wszystkie istotne antygeny, w tym także specyficzna i wrażliwa F-aktyna, co umożliwia wykrycie kluczowych dla AILD autoprzeciwciał. W połączeniu z urządzeniem EBO i oprogramowaniem EUROLineScan zapewniamy wszystko, czego potrzeba do diagnostyki serologicznej AILD – w najwyższej jakości i od jednego producenta.

Piśmiennictwo

  1. EUROLINE Autoimmune Liver Diseases 9 Plus F-Actin (IgG), EUROIMMUN Fact sheet.
  2. Autoimmune liver diseases, Serological diagnostics of autoimmune hepatitis, primary biliary cholangitis and primary sclerosing cholangitis, EUROIMMUN Fact sheet.
Anna Koltys

Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Autoimmunologii

514 892 472

a.koltys@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów