Czego szukasz?

Filtrowanie

Nowy test do diagnostyki toksokarozy już dostępny!

13 lutego, 2020
Barbara Pawłowska

Toksokaroza to choroba odzwierzęca, wywoływana przez larwy glisty psiej (Toxocara canis) lub glisty kociej (Toxocara cati). Jest to najczęstsza pozajelitowa choroba pasożytnicza u ludzi w Europie i Stanach Zjednoczonych, ale infekcja ta występuje na całym świecie. Rezerwuarem glist jest przewód pokarmowy bezpańskich zwierząt, a niekiedy również szczeniąt i kociąt domowych. Jaja obleńca Toxocara rozwijają się do postaci inwazyjnej, czyli zawierającej larwę zdolną do zarażenia, po upływie ok. 3 tygodni od momentu wydalenia z kałem zwierząt. Do zakażenia człowieka może dojść w momencie przypadkowego połknięcia jaj, np. podczas zabawy dziecka w zanieczyszczonej odchodami piaskownicy lub po zjedzeniu nieumytych warzyw czy owoców. W jelicie cienkim człowieka z inwazyjnych jaj uwalniają się larwy, które następnie mogą przenikać do krwioobiegu i migrować do różnych układów oraz narządów. Zwykle w wątrobie większość larw opuszcza naczynia krwionośne, a tylko część z nich przemieszcza się z krwią dalej, m.in. do płuc, mózgu, oka. Obecność larw we krwi i w tkankach stymuluje układ immunologiczny do produkcji specyficznych przeciwciał (szacuje się, że ich prewalencja u polskich dzieci i młodzieży wynosi aż 20–46%). Charakterystyczne jest również tworzenie się wokół larw w narządach tzw. ziarniniaków, zbudowanych w większości z eozynofilów. Larwy obecne w ziarniniakach mogą pozostać żywe nawet przez 10 lat i są przez ten czas zdolne do reaktywacji i migracji do różnych tkanek.

Objawy infekcji

Pierwsze niepokojące symptomy mogą pojawiać się po upływie od 2 tygodni do kilku miesięcy, a nawet lat od momentu zakażenia. Nasilenie objawów infekcji zależy od wielu czynników, m.in. liczby larw i intensywności reakcji zapalno-alergicznej oraz lokalizacji ziarniniaków. Niekiedy zakażenie przebiega bezobjawowo, bez odchyleń w badaniu fizykalnym przeprowadzanym przez lekarza i w podstawowych badaniach laboratoryjnych. W takich przypadkach dodatnie są jedynie odczyny serologiczne w kierunku zakażenia obleńcem Toxocara. Przebieg toksokarozy ukrytej ma natomiast objawy niespecyficzne. U dzieci mogą to być problemy behawioralne, trudności ze spaniem, bóle brzucha lub głowy, powiększenie wątroby oraz kaszel, u dorosłych zaś najczęściej stwierdza się osłabienie, świąd i wysypkę na skórze, bóle brzucha oraz niekiedy objawy ze strony układu oddechowego. Zarówno postacie toksokarozy bezobjawowej, jak i ukrytej mogą ewoluować do postaci pełnoobjawowej.

Toksokaroza trzewna (ang. visceral larva migrans, VLM) jest najczęstszą objawową postacią zakażenia i dotyczy głównie dzieci poniżej 8. roku życia. Do objawów klinicznych należą: gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, bóle mięśni, utrata apetytu, bóle brzucha, kaszel, zmiany osłuchowe nad płucami, powiększenie wątroby i niekiedy również śledziony, zmiany skórne, zapalenie stawów i w ciężkich przypadkach zapalenie mięśnia sercowego oraz nerek. U alergików infekcja Toxocara nasila objawy atopowego zapalenia skóry lub/i astmy oskrzelowej. W badaniach laboratoryjnych u chorych na VLM stwierdza się leukocytozę, eozynofilię i hipergammaglobulinemię oraz podwyższone stężenie immunoglobulin klasy IgE.

Toksokaroza oczna (ang. ocular larva migrans, OLM) jest obserwowana głównie u starszych dzieci i u dorosłych, gdyż uważa się, że ta postać zakażenia rozwija się z opóźnieniem, tzn. nawet do 10 lat od momentu zakażenia. Objawy dotyczą przeważnie jednego oka i obejmują zapalenie wnętrza gałki ocznej i siatkówki oraz utratę ostrości widzenia, czemu często towarzyszy wystąpienie zeza. Larwy indukują powstanie ziarniniaków, które przypominają retinoblasty. U chorych z OLM poziom eozynofilów może pozostawać w normie.

Neurotoksokaroza (ang. neural larva migrans, NLM) jest najcięższą, ale rzadką postacią zakażenia obleńcem Toxocara, występującą głównie u osób w średnim wieku. Do objawów zalicza się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, mózgu, naczyń mózgowych i rdzenia kręgowego, którym często towarzyszą gorączka, ból głowy, zmiany zachowania oraz drgawki.

Rozpoznanie laboratoryjne

Poza odchyleniami w badaniu morfologii krwi (leukocytoza, eozynofilia, niekiedy niedokrwistość u małych dzieci) bardzo istotne dla rozpoznania toksokarozy są dodatnie wyniki badania serologicznego wykrywającego specyficzne przeciwciała. Zalecana procedura diagnostyczna zakłada dwuetapową diagnostykę: jako pierwsze wykonuje się badanie metodą ELISA, a następnie, w przypadku dodatniego wyniku, stosuje się test potwierdzenia Western blot. Celem drugiego etapu jest wykluczenie infekcji wywołanej innymi pasożytami (Ascaris, Strongyloides, Trichinella, Fasciola). Wynik dodatni testu Western blot świadczy o tym, że przeciwciała w surowicy pacjenta, które spowodowały dodatni wynik testu ELISA, są specyficzne dla obleńca Toxocara, natomiast wynik ujemny testu Western blot jest dowodem reaktywności krzyżowej w teście ELISA przeciwciał przeciwko innym pasożytom o podobnej budowie antygenowej do Toxocara.

Nowością na rynku diagnostycznym jest test EUROIMMUN Anti-Toxocara ELISA (IgG), który umożliwia półilościowe oznaczanie in vitro ludzkich przeciwciał klasy IgG przeciwko antygenom Toxocara w surowicy lub osoczu. W celu podniesienia czułości i specyficzności testu jako antygen zastosowano kombinację wysokooczyszczonego lizatu larw T. canis oraz rekombinowanego białka wydalniczo-wydzielniczego Toxocara (ang. Toxocara excretory-secretory antigen, TES). Niewątpliwą zaletą nowego testu EUROIMMUN jest możliwość pełnej automatyzacji.

Interpretacja wyników testu ELISA

Wysokie miano specyficznych przeciwciał klasy IgG wskazuje na świeże zakażenie i przy współistniejącej leukocytozie oraz eozynofilii potwierdza rozpoznanie toksokarozy. Niskie miano przeciwciał anty-Toxocara może świadczyć o wczesnym etapie zakażenia lub o zakażeniu przewlekłym, zapoczątkowanym kilka lat wcześniej. Znaczący wzrost miana przeciwciał IgG (ponad dwukrotny) w kolejnej próbce, pobranej po upływie przynajmniej 7–10 dni, wskazuje na świeżą infekcję. U chorych z OLM miano przeciwciał jest zwykle niskie, a niekiedy wynik badania serologicznego może być nawet ujemny.

Diagnostyka parazytologiczna testami EUROIMMUN

W ostatnich latach portfolio firmy EUROIMMUN zostało znacząco wzbogacone o produkty do diagnostyki zakażeń pasożytniczych. Aktualna oferta obejmuje testy bazujące na metodach immunofluorescencji pośredniej (IIFT) oraz immunoenzymatycznej – ELISA i Immunoblot. Zaletami produktów EUROIMMUN pomocnych w diagnostyce parazytologicznej są standardowa procedura inkubacji testów opartych na jednakowej technice laboratoryjnej oraz możliwość automatyzacji.

Patogen IIFT ELISA Blot
Echinococcus* x x x
Leishmania donovani x
Plasmodium** x x
Schistosoma x x
Strongyloides x
Toxocara canis x
Trypanosoma cruzi x

*IIFT: Echinococcus granulosus, ELISA: Echinococcus spp., Blot: Echinococcus spp.; różnicowanie pomiędzy E. granulosus i E. multilocularis
** IIFT: Plasmodium falciparum, ELISA: Plasmodium spp.

Piśmiennictwo

  1. Macpherson C.N., The epidemiology and public health importance of toxocariasis: a zoonosis of global importance. Int J Parasitol. 2013; 43 (12–13): 999–1008.
  2. Ma G., Holland C.V., Wang T., Hofmann A., Fan C.K., Maizels R.M. et al., Human toxocariasis. Lancet Infect Dis. 2018; 18 (1): e14–e24.
  3. Watthanakulpanich D., Diagnostic Trends of Human Toxocariasis. J Trop Med Parasitol. 2010; 33: 44–52.
Barbara Pawłowska

Barbara Pawłowska

Zastępca Kierownika Działu Informacji Naukowej, Kierownik ds. Szkoleń On-line

71 75 66 045

b.pawlowska@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów