Czego szukasz?

Filtrowanie

Światowy Dzień Zapalenia Mózgu

22 lutego, 2024
Barbara Pawłowska
Światowy Dzień Zapalenia Mózgu

Autoimmunologiczne zapalenia mózgu (AZM) to podtyp zapaleń mózgu, który stanowi heterogenną grupę schorzeń o podłożu autoimmunizacyjnym. Do rozwoju AZM dochodzi na skutek działania autoprzeciwciał, które są obecnie intensywnie badane w wielu jednostkach naukowo-badawczych na całym świecie. Zainteresowanie neuroimmunologią w ostatnich latach zdecydowanie wzrosło, co przyczyniło się do wykrycia wielu nowych autoprzeciwciał (aktualnie nazywa się je antyneuralnymi). Według najnowszych doniesień manifestacja kliniczna i moment wystąpienia pierwszych symptomów AZM zależą w dużej mierze od rodzaju wytwarzanych przez organizm przeciwciał antyneuralnych. AZM może dotknąć osobę w każdym wieku i skutkuje szybko postępującą encefalopatią, często zagrażającą życiu. Pierwszy przypadek AZM opisano w 2007 r., gdy u młodej kobiety rozpoznano zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał anty-NMDAR (ang. N-methyl-D-aspartate receptors).

Dni świadomości w walce z AZM

Każdego roku zdiagnozowanych zostaje 500 tysięcy nowych przypadków zapaleń mózgu, a mimo to aż 78% ludzi na całym świecie nie wie o istnieniu tej grupy chorób. Niezwykle ważne jest zatem zwiększanie świadomości społecznej i praca, jaką wykonują w tym aspekcie liczne organizacje. Kampanie, takie jak Światowy Dzień Zapalenia Mózgu, pozwalają na dotarcie do wielu osób i umożliwiają zbieranie funduszy na badania naukowe, poprawę dostępu do leczenia oraz wsparcie pacjentów z AZM i ich rodzin. Według danych Encephalitis International kampania edukacyjna prowadzona przez tę organizację w 2023 r. odniosła sukces i dotarła do 111 milionów osób!

Encephalitis International – portal internetowy

Encephalitis International posiada niezwykle cenną i wszechstronną platformę internetową, przeznaczoną zarówno dla medyków, jak i pacjentów. Jej głównym celem jest dostarczanie najnowszych informacji z zakresu zapaleń mózgu. Strona ta pełni istotną rolę w edukacji lekarzy, umożliwiając dostęp do aktualnych badań, zaleceń diagnostycznych oraz najskuteczniejszych strategii leczenia. Ponadto oferuje możliwość wymiany doświadczeń i wiedzy między specjalistami z różnych części świata, co sprzyja globalnej współpracy w dziedzinie badań nad zapaleniami mózgu. Dla medyków poszukujących kompleksowego źródła informacji dotyczących zapaleń mózgu strona internetowa Encephalitis International staje się niezastąpionym narzędziem wspierającym ich praktykę zawodową.

Światowy Dzień Zapalenia Mózgu

Światowy Dzień Zapalenia Mózgu, przypadający 22 lutego 2024 r., jest szczególnie ważny dla osób, które zostały bezpośrednio lub pośrednio dotknięte tą chorobą. Obecnie większość wydarzeń związanych z obchodami tego dnia jest dostępna również on-line, co zwiększa szanse na dotarcie do większej liczby osób nieświadomych objawów zapaleń mózgu.

Niezwykle ważne jest zwiększanie powszechnej wiedzy na temat zapaleń mózgu, również o podłożu autoimmunizacyjnym (AZM). Konieczne jest również edukowanie specjalistów medycznych, w tym diagnostów i lekarzy, w zakresie rozpoznawania i skutecznego leczenia AZM, co ostatecznie zwiększa szanse pacjentów na przeżycie i umożliwia im powrót do zdrowia.

Piśmiennictwo

  1. https://www.encephalitis.info/ [dostęp: 25.01.2024]
  2. A. Konopka i in., Autoimmunologiczne zapalenie mózgu jako możliwa przyczyna hospitalizacji psychiatrycznej nastolatków, Psychiatria Polska 2023, 57(4): 843–852
  3. R. Wójtowicz i in., Autoimmunologiczne zapalenie mózgu z obecnością przeciwciał przeciwko receptorom NMDA – przegląd aktualnego stanu wiedzy w oparciu o przypadek kliniczny, Anestezjologia Intensywna Terapia 2018, 50(1): 35–40
Barbara Pawłowska

Barbara Pawłowska

Zastępca Kierownika Działu Informacji Naukowej, Kierownik ds. Szkoleń On-line

71 75 66 045

b.pawlowska@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów