Czego szukasz?

Filtrowanie

Dzięki mikroskopom EPa diagnostyka stała się lepsza, łatwiejsza oraz tańsza

Wybierz język:

 • Polski
 • English

Wywiad z Doktorem Konstantinem Ensem – Product Managerem ds. Sprzętu i Oprogramowania w EUROIMMUN AG.

 

Odpowiadasz za instalowanie mikroskopów EPa w wielu miejscach na całym świecie. Jakie są oczekiwania użytkowników w poszczególnych krajach?

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi immunofluorescencja pośrednia (IIFT) jest niezastąpioną metodą diagnostyczną. Jednakże ocena wyników IIFT jest bardzo czasochłonna. Wymaga też dużego doświadczenia i specjalistycznej wiedzy. Aby zapewnić naszym klientom jak najlepsze wsparcie, opracowaliśmy system EUROPattern do automatycznego zapisu oraz elektronicznej oceny obrazów immunofluorescencyjnych. Gama substratów podlegających ocenie przez EPa stale rośnie.

Do tej pory zainstalowaliśmy ponad 200 mikroskopów EPa w 35 krajach. Klienci na całym świecie uwielbiają nasz system za płynące z niego korzyści. Dzięki EPa diagnostyka stała się lepsza (wyższa jakość i lepsza standaryzacja, szeroki zakres diagnostyczny, elektroniczna archiwizacja danych, dostęp do historii wykonywanych badań i kontrola jakości wsparta programem), łatwiejsza (poprawa organizacji pracy w laboratorium, konsolidacja wyników dla każdego pacjenta) oraz tańsza (minimalizacja ryzyka błędów, zoptymalizowane tworzenie protokołów przez EUROLabOffice, zwiększona przepustowość, możliwość szybkiej weryfikacji wszystkich wyników negatywnych).

Oczywiście znaczenie poszczególnych korzyści może być różne dla różnych klientów. W przypadku BML w Japonii (jedno z największych laboratoriów na świecie z ok. 5000 oznaczeń ANA dziennie) najważniejsze były względy ekonomiczne (30-procentowa oszczędność na reagentach i 67-procentowa oszczędność czasu) oraz możliwość zautomatyzowanego zarządzania bardzo dużą liczbą surowic. Dla laboratorium Pardini w Brazylii najistotniejsza była znacząca poprawa jakości otrzymywanych wyników po przejściu na nasz zautomatyzowany system. W 2015 r. laboratorium to zaczęło używać dwóch systemów EUROPattern oraz pięciu urządzeń Sprinter XL dla ponad 2000 oznaczeń ANA wykonywanych każdego dnia. Zmiana ta okazała się fantastycznym rozwiązaniem i postanowili wszystkie testy IIFT wykonywać na naszych urządzeniach. Obecnie za pomocą trzech systemów EUROPattern i siedmiu urządzeń Sprinter XL wykonują oni 2000 oznaczeń ANA oraz 1000 oznaczeń ANCA i oznaczeń na substratach tkankowych dziennie. W przypadku sieci LabCorp (największa sieć laboratoriów klinicznych na świecie), która każdego dnia w ośmiu oddziałach analizuje ponad 2100 próbek ANA, kluczową rolę odgrywała spójność wyników oraz zatwierdzony przez FDA (ang. Food and Drug Administration) algorytm wyznaczania miana przeciwciał.

Jak pracownicy laboratoriów odnoszą się do wykorzystywania sztucznej inteligencji w ich codziennej pracy?

Diagnostyka IIFT wymaga wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Wiele zadań wykonują oni rutynowo, muszą jednak stale się dokształcać, aby właściwie diagnozować. Nasze systemy pomagają zredukować żmudne, mechaniczne czynności poprzez udoskonalenie procedur laboratoryjnych i funkcjonalności, takich jak szybka weryfikacja próbek negatywnych. Z tego powodu są one wysoko cenione przez diagnostów.

W jaki sposób instalacja EUROLabOffice i EUROPattern zmienia pracę w laboratorium?

Instalacja EUROLabOffice i EUROPattern pozwala zoptymalizować pracę w laboratoriach i zminimalizować liczbę błędów. Wprowadzenie naszych rozwiązań do automatyzacji niesie za sobą wiele korzyści:

 • skrócenie czasu pracy – BML zanotowało 67-procentową oszczędność czasu poświęcanego na ocenę IIFT (800 godzin rocznie)
 • mniejsza liczba rozcieńczeń i brak konieczności powtórnej inkubacji rozcieńczenia przesiewowego, co prowadzi do mniejszego zużycia pól reakcyjnych w diagnostyce ANA (średnio o 70%)
 • bezpieczne przesyłanie danych przed i po analizie (zapewniające ochronę przed pomyłkami wynikającymi z ręcznego transferu danych) oraz archiwizacja obrazów immunofluorescencji wraz z wynikami i danymi pacjentów
 • integracja pracowni immunologicznej (wszystkich urządzeń) z EUROLabOffice i możliwość centralnego połączenia z LIS za pomocą tylko jednego interfejsu (minimalne koszty interfejsu oraz bezproblemowa instalacja)
 • uproszczenie zarządzania wynikami i procesami oceny diagnostycznej oraz silne wsparcie poprzez bezpośredni dostęp do zarchiwizowanych wyników wszystkich zintegrowanych z EUROLabOffice stanowisk pracy (opcjonalnie z archiwum LIS); dostęp do EUROLabOffice można uzyskać z każdego zintegrowanego z siecią komputera
 • przyspieszenie dostępności niektórych wyników dzięki skróceniu etapu analizy wstępnej przy użyciu EUROLabOffice
 • możliwość standaryzacji oceny IIFT ze wszystkich stanowisk laboratoryjnych

Jak Twoim zdaniem będzie wyglądała przyszłość automatyzacji IIFT i systemu EUROPattern?

IIFT jest złotym standardem w diagnostyce chorób autoimmunologicznych. Automatyzacja laboratoriów stanowi ważny krok na drodze do udoskonalenia przeprowadzanych tą metodą analiz. Dążymy do tego, aby w przyszłości nasze systemy zapewniały w pełni zautomatyzowaną obsługę wszystkich parametrów IIFT. Pozwoliłoby to na zwiększenie integralności otrzymywanych wyników oraz wzrost szybkości i efektywności procedur inkubacji i ewaluacji.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała: Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Thanks to EPa Microscopes the diagnostic became better, easier and cheaper

 

Interview with Dr. Konstantin Ens – Devices and Corresponding Software Product Manager at EUROIMMUN AG.

 

You have installed EUROPattern Microscopes (EPa) in many places all around the world. What are the user requirements in the different countries?

According to the latest guidelines, the indirect immunofluorescence test is an indispensable diagnostic method. Its evaluation, however, is time-consuming and requires detailed specialized knowledge. In order to provide diagnostic laboratories with maximum support, EUROIMMUN has developed EUROPattern, a system for automated recording of immunofluorescence images and computer-aided evaluation of a continuously increasing range of substrates.

There are now more than 200 installations in 35 countries. Customers all over the world love our system for its unique advantages to make the diagnostic better (improved quality and consistency, diagnostic range, digital archiving, history function and software-based QC), easier (improvement of lab workflows, consolidation of results for each patient) and cheaper (error-free, optimized protocol creation by EUROLabOffice, increased throughput, possibility to perform very fast verification of all negative results).

But the weighting of advantages may be different for different customers. For BML in Japan, (one of the biggest laboratories worldwide with approx. 5.000 ANA wells per day) economic advantages (30% reagent cost saving and 67% time saving) and the possibility to automatically manage very high throughput of sera were most important. For Pardini laboratory in Brazil, the significant quality improvement after changing over to our automation solution was most important. In 2015, the laboratory started to use 2 EUROPattern Systems and 5 Sprinter XL for 2.000 ANA wells each day. The improvement was so fantastic that the laboratory transferred all IIFT products to our solutions and now uses 3 EUROPattern Systems and 7 Sprinter XL for 2.000 ANA and 1.000 tissue and ANCA wells per day. For LabCorp (the largest clinical laboratory chain in the world) with more than 2.100 ANA samples per day analyzed at 8 different sites, the proven consistency of results and the FDA-approved titer determination algorithm were the reason to use our products.

How do laboratory professionals feel about using artificial intelligence solutions in their routine?

IIFT diagnostics require well-trained professional laboratory staff. They have many routine tasks but need to keep learning to continue making proper diagnoses. Our systems help to minimize tedious routine tasks by improvement of lab workflows and functionalities such as batch processing of negative samples. For this reason they are highly appreciated by the staff of our customers.

How does the laboratory work change after installation of EUROLabOffice and EUROPattern?

Installation of EUROLaboffice and EUROPattern will optimise the work in laboratories and make it error-free. Below, I will try to explain the positive effects of our automation solutions:

 • Daily hands-on times can be minimized (BML has savings of 67% (800 hours per year) for IIFT evaluation).
 • Reduced number of dilutions and elimination of re-incubation of screening dilution lead to a lower consumption of used wells for ANA requests on average 70%.
 • Pre- and post-analytic data transfer is secure and result integrity is significantly increased by elimination of manual data transfer steps. Patient and article data, images and results will be archived and completely traceable.
 • All EUROLabOffice-integrated work places and devices can be centrally linked to LIS through only one interface connection (minimum interface costs and trouble-free installation since the main internal interfaces are already established).
 • Result handling and diagnostic evaluation processes are simplified and strongly supported by direct access to detailed historic results of all EUROLabOffice integrated work places (LIS history optional). EUROLabOffice can be accessed from each network-integrated PC.
 • Turnaround times and result availability are currently well balanced. Shortened pre-analytic steps using EUROLabOffice will contribute to make certain results available earlier than before.
 • Standardization of IIFT evaluation throughout all laboratory sites is possible.

In your opinion, what will the future of IIFT automation and EUROPattern Microscope look like?

IIFT is the gold standard for diagnostic of autoimmune diseases. Automation of laboratories represents an important contribution to improving IIFT. In the future we strive to provide full automated systems for all IIFT parameters, to increase the consistency of results, and boost the speed and efficiency of the incubation and evaluation procedures.

Thank you very much for the interview!

Interviewer: Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Małgorzata Klimczak-Filippowicz

Dyrektor Działu Sprzedaży i Marketingu

504 157 200

m.klimczak@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów