Czego szukasz?

Filtrowanie

Dlaczego warto oznaczać przeciwciała IgM przeciwko SARS-CoV-2?

06 lipca, 2020
Barbara Pawłowska

Ze względu na brak specyficznych objawów infekcji SARS-CoV-2 w celu rozpoznania COVID-19 (ang. Coronavirus disease 2019) niezbędne jest wykonanie badań laboratoryjnych. Zgodnie z zaleceniami WHO rozpoznanie infekcji SARS-CoV-2 wymaga potwierdzenia obecności materiału genetycznego wirusa w badanej próbce pobranej od pacjenta. Te same zalecenia wskazują również, że dodatkowym narzędziem diagnostycznym w COVID-19 mogą być testy serologiczne, które wykrywają specyficzne przeciwciała. Dzięki różnicowaniu klas przeciwciał wykrywanych w przebiegu zakażeń można z dużym prawdopodobieństwem określić fazę infekcji. Diagnostyka serologiczna większości świeżych zakażeń opiera się na oznaczaniu przeciwciał klasy IgM.

Rola przeciwciał IgM

 • Przeciwciała w klasie IgM stanowią około 5–10% całej puli immunoglobulin u dorosłych i występują niemal wyłącznie w odpowiedzi pierwotnej na patogen (1).
 • Cząsteczka IgM jest pentamerem. Ze względu na budowę ma 10 miejsc wiążących antygen, ale o słabym powinowactwie.
 • Spośród wszystkich klas immunoglobulin IgM najskuteczniej wiążą dopełniacz. Pojedynczy pentamer IgM może aktywować go na drodze klasycznej (1).
 • Przeciwciała w klasie IgM są produkowane we wczesnej fazie zakażenia.

Co wiemy o roli przeciwciał IgM w COVID-19?

Przeprowadzone dotychczas badania naukowe potwierdzają, że w odpowiedzi na zakażenie SARS-CoV-2 organizm produkuje m.in. przeciwciała klasy IgM.

 • W przypadku infekcji wywoływanych przez koronawirusy, przeciwciała w klasie IgM są w większości skierowane przeciwko białku N, czyli białku nukleokapsydu. Analiza genomu SARS-CoV-2 wykazała, że pełnej długości region N cechuje się wysoką homologią z analogicznymi regionami innych chorobotwórczych dla człowieka koronawirusów (2). Białko N jest antygenem, który cechuje immunodominacja (3), co oznacza, że spośród wielu antygenów SARS-CoV-2 przeciwko temu białku odpowiedź immunologiczna rozwija się najsilniej.
 • Synteza specyficznych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 zachodzi z pewnym opóźnieniem po kontakcie z wirusem. U chorych na COVID-19 zarówno przeciwciała klasy IgM, jak i IgA są wykrywalne od około 6.–8. dnia od wystąpienia pierwszych objawów klinicznych (4).
 • Detekcja swoistych przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w klasie IgM może być dodatkowym narzędziem diagnostycznym już we wczesnej fazie infekcji wywołanej przez SARS-CoV-2, ponieważ produkowane są wcześniej niż IgG (5).
 • Miano przeciwciał anty-SARS-CoV-2 klasy IgM narasta w pierwszych dniach po wystąpieniu objawów klinicznych, a następnie stopniowo maleje. Ponadto dane literaturowe wskazują, że poziom wykrywanych przeciwciał IgM jest wyższy u chorych w ciężkim stanie klinicznym w porównaniu do miana tych przeciwciał u pacjentów ze skąpo objawową postacią COVID-19 (6).

Unikalny antygen zastosowany w teście EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2-NCP ELISA (IgM)

Test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2-NCP ELISA (IgM) oparty jest o rekombinowany antygen, tj. modyfikowane białko nukleokapsydu (ang. nucleocapsid protein, NCP). Ten nowatorski antygen zawiera wyłącznie diagnostycznie istotne epitopy – niespecyficzne fragmenty białka N zostały usunięte w celu wyeliminowania reakcji krzyżowych z przeciwciałami przeciwko innym patogennym koronawirusom.

Zastosowanie NCP jako antygenu zapewnia wysokoczułą i wysokospecyficzną detekcję przeciwciał anty-SARS-CoV-2:

 • czułość: 88,2% dla próbek pobranych do 10. dnia od wystąpienia objawów lub pozytywnego wyniku testu RT-PCR
 • specyficzność: 98,6%

Test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2-NCP ELISA (IgM)

Test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2-NCP ELISA (IgM) umożliwia półilościowe oznaczanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2. Ze względu na prostą i intuicyjną procedurę inkubacji oraz szeroką dostępność urządzeń służących do automatyzacji badań (ponad 100 aparatów w polskich laboratoriach) testy Anty-SARS-CoV-2 ELISA można bardzo szybko wdrożyć w laboratorium.

Piśmiennictwo

 1. Murray P. i wsp. Mikrobiologia. [red.] Martirosian G., Przondo-Mordarska A., Szkaradkiewicz A. wyd. II. brak miejsca : Edra Urban & Partner, 2018, 9, strony 78–81.
 2. Lu R. i wsp. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. Lancet. 2020, 395(10224), strony 565–574.
 3. Yu S. i wsp. Retrospective Serological Investigation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Antibodies in Recruits from Mainland China. Clin Diagn Lab Immunol. 2005, 12(4), strony 552–554.
 4. Padoan A. i wsp. IgA-Ab response to spike glycoprotein of SARS-CoV-2 in patients with COVID-19: A longitudinal study. Clinica Chimica Acta. [Online] 24 04 2020. [Zacytowano: 15 05 2020.] https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.04.026.
 5. Guo L. i wsp. Profiling Early Humoral Response to Diagnose Novel Coronavirus Disease (COVID-19). Clinical Infectious Disease. [Online] 21 03 2020. [Zacytowano: 16 04 2020.] https://doi.org/10.1093/cid/ciaa310.
 6. Tan W. i wsp. Viral Kinetics and Antibody Responses in Patients with COVID-19. medRxiv. [Online] 26 03 2020. [Zacytowano: 03 06 2020.] https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042382.
Barbara Pawłowska

Barbara Pawłowska

Zastępca Kierownika Działu Informacji Naukowej, Kierownik ds. Szkoleń On-line

71 75 66 045

b.pawlowska@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów