Czego szukasz?

Filtrowanie

NeutraLISAcja w laboratorium rutynowym

06 maja, 2021
Katarzyna Buska-Mach
Test SARS-CoV-2 NeutraLISA

Przeciwciała neutralizujące posiadają unikalne właściwości blokowania procesu wiązania wirusa SARS-CoV-2 ze swoistym receptorem na powierzchni komórek ludzkich, tj. ACE2 (ang. angiotensin-converting enzyme 2). Spośród wszystkich przeciwciał to głównie te immunoglobuliny są odpowiedzialne za skuteczne hamowanie infekcji SARS-CoV-2. Przeciwciała neutralizujące uważa się za najbardziej obiecujący marker odporności uzyskanej zarówno w wyniku naturalnej infekcji, jak i szczepienia przeciw COVID-19.

Wykazano, że przeciwciała neutralizujące anty-SARS-CoV-2 są skierowane przeciwko domenie wiążącej receptor (ang. receptor-binding domain, RBD), która jest obecna na podjednostce S1 białka S, tj. kolca (ang. spike) wirusa SARS-CoV-2. Z tego powodu dostępne obecnie szczepionki opierają się właśnie na białku S i prowadzą do syntezy m.in. przeciwciał neutralizujących, które hamują inwazję wirusa SARS-CoV-2 do komórki gospodarza.

Złotym standardem w diagnostyce tych przeciwciał są klasyczne testy neutralizacji, takie jak PRNT50 (ang. plaque reduction neutralisation test). Są one jednak czasochłonne i niezwykle kosztowne, gdyż wymagają hodowli komórek in vitro i zapewnienia stopnia bezpieczeństwa w laboratorium na poziomie BSL-3. Dlatego w rutynowych laboratoriach medycznych istnieje potrzeba wykorzystania innych narzędzi diagnostycznych, które umożliwiają wykrywanie przeciwciał neutralizujących.

Nowy test EUROIMMUN SARS-CoV-2 NeutraLISA

Z przyjemnością informujemy o wprowadzeniu na rynek diagnostyczny nowego testu EUROIMMUN – SARS-CoV-2 NeutraLISA, który jest zastępczym testem neutralizacji (ang. surrogate virus neutralization test, sVNT), służącym do oceny odpowiedzi immunologicznej po zakażeniu SARS-CoV-2 lub szczepieniu przeciw COVID-19. Jest to test ELISA, który umożliwia precyzyjne wykrywanie przeciwciał neutralizujących przeciwko SARS-CoV-2. W przeciwieństwie do klasycznego testu neutralizacji, SARS-CoV-2 NeutraLISA pozwala na standaryzowane i zautomatyzowane badanie w każdym rutynowym laboratorium (posiada certyfikat CE-IVD).

Zasada testu NeutraLISA

Test EUROIMMUN SARS-CoV-2 NeutraLISA naśladuje naturalny proces wiązania SARS-CoV-2 z receptorem ACE2.

Schemat nr 1. Zasada testu NeutraLISA zapewniającego półilościowe oznaczanie przeciwciał neutralizujących, które precyzyjnie blokują wiązanie podjednostki S1/RBD wirusa SARS-CoV-2 z receptorem ACE2 na komórkach ludzkich.

Test NeutraLISA to tzw. kompetycyjna ELISA:

  1. Jeśli w badanej próbce obecne są przeciwciała neutralizujące, konkurują one z biotynylowanym receptorem ACE2 o miejsca wiązania na opłaszczonym w fazie stałej antygenie S1 wirusa SARS-CoV-2. Niezwiązany ACE2 jest usuwany na etapie płukania, co uniemożliwia przebieg dalszych etapów reakcji, czyli m.in. wiązania się koniugatu – streptawidyny znakowanej peroksydazą chrzanową (ang. horseradish peroxidase, HRP) – z biotynylowanym receptorem ACE2, i zajście barwnej reakcji po dodaniu substratu.
  2. W przypadku braku przeciwciał neutralizujących w badanej próbce biotynylowany receptor ACE2 wiąże się z antygenem S1 wirusa SARS-CoV-2, co umożliwia dalszy przebieg reakcji, tj. wiązanie poszczególnych odczynników i tworzenie złożonego kompleksu reakcyjnego. W rezultacie powstaje reakcja barwna wskazująca na związanie ACE2 z antygenem S1.

Natężenie barwy (absorbancji) jest odwrotnie proporcjonalne do poziomu przeciwciał neutralizujących w badanej próbce.

Dlaczego warto wybrać test EUROIMMUN NeutraLISA

Test NeutraLISA umożliwia wprowadzenie w prosty i szybki sposób badania przeciwciał neutralizujących do oferty rutynowego laboratorium medycznego. Koszt takiego badania jest znacznie niższy, a czas wykonania zdecydowanie krótszy (około 2 godzin vs. kilka dni) niż w przypadku klasycznych testów neutralizacji. Co ważne, wykazano znakomitą korelację wyników testu NeutraLISA z testem PRNT50.

n = 74

 

Próbki pacjentów z potwierdzoną przebytą infekcją SARS-CoV-2

EUROIMMUN SARS-CoV-2 NeutraLISA
pozytywny negatywny
SARS-CoV-2 PRNT50 pozytywny 71 0
negatywny 1 2

 

98,6% zgodności z testami neutralizacji!

Znana i sprawdzona technika ELISA umożliwia szybkie wdrożenie badania i pełną automatyzację z zastosowaniem już dostępnego sprzętu (Analyzer I, Analyzer II-P, EUROLabWorkstation). Nie jest również wymagany stopień BSL-3 laboratorium.

Wraz z testami Anty-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG) do ilościowego oznaczania stężenia przeciwciał anty-S1 IgG oraz Quan-T-Cell SARS-CoV-2 (IGRA, Interferon-Gamma Release Assay) do określania odpowiedzi komórkowej nowy test EUROIMMUN – SARS-CoV-2 NeutraLISA – tworzy trio niezbędne do pełnej oceny odpowiedzi immunologicznej po zakażeniu SARS-CoV-2 lub szczepieniu przeciwko COVID-19.

Buska

Katarzyna Buska-Mach

Kierownik Działu Promocji Produktów i Szkoleń Stacjonarnych, Senior Product Manager ds. Neurologii i TORCH 10

731 810 399

k.buska-mach@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów