Czego szukasz?

Filtrowanie

Zmiany w Zarządzie EUROIMMUN AG

27 lutego, 2023
EUROIMMUN Polska
Zarząd EUROIMMUN AG

Wraz z początkiem nowego roku firma EUROIMMUN AG ogłosiła zmiany w swoim zarządzie. Dirk Beecker, od 2018 roku pełniący w EUROIMMUN funkcję dyrektora finansowego, objął stanowisko prezesa zarządu, przejmując je z rąk dr. Wolfganga Schlumbergera. W skład nowego zarządu weszli również dyrektor techniczny dr Bianca Huth i dyrektor naukowy dr Lars Komorowski.

EUROIMMUN AG – członkowie Zarządu

Dirk Beecker studiował ekonomię w Kilonii i USA. Współpracę z EUROIMMUN rozpoczął jako pracownik firmy audytorskiej BDO AG, następnie w 2015 roku dołączył do działu kontrolingu w EUROIMMUN. „W dalszym ciągu będziemy koncentrować się na rozwoju innowacyjnych produktów i szybkim wprowadzaniu ich na rynek z korzyścią dla pacjentów” – mówi Beecker. „Cieszę się, że wraz z moimi kolegami będziemy wspólnie podążać tą drogą z takim powodzeniem, jak miało to miejsce w poprzednich latach”.

Bianca Huth studiowała biotechnologię w Hamburgu. W 2005 roku uzyskała stopień doktora na Uniwersytecie Erlangen-Nürnberg. W EUROIMMUN pracuje od 2005 roku – ostatnio na stanowisku dyrektora technicznego. Jako członek zarządu Bianca Huth będzie odpowiedzialna za rozwój technologiczny, a także za wyznaczanie kierunku programów badawczo-rozwojowych i ich pomyślną realizację. „Nie mogę się doczekać wspólnego stawiania czoła nowym wyzwaniom, które podejmiemy – jak zawsze – z zaangażowaniem i w duchu pracy zespołowej” – mówi.

Lars Komorowski studiował biochemię w Hanowerze i zarządzanie biznesem w Hagen. W 2001 roku obronił doktorat w Lubece. W tym samym roku dołączył do zespołu EUROIMMUN, gdzie ostatnio kierował działem badań immunobiochemicznych i Instytutem Immunologii Eksperymentalnej. Lars Komorowski będzie odpowiedzialny za kierownictwo naukowe firmy w obszarze rozwoju i produkcji odczynników. „Chcemy nadal trzymać rękę na pulsie i utrzymywać, rozszerzać oraz budować wartościową współpracę badawczą” — mówi.

Dotychczasowy prezes zarządu, Wolfgang Schlumberger, przechodzi na stanowisko przewodniczącego rady nadzorczej, w której skład wchodzą również radca prawny Joel Goldberg i Yves Dubaquie. We współpracy z zarządem rada nadzorcza będzie kierować strategią i wizją działalności EUROIMMUN.

Po ponad 20 latach pracy w zarządzie, Susanne Aleksandrowicz, dyrektor zarządzająca ds. zasobów ludzkich, organizacji i administracji, przeszła na emeryturę. „Chcielibyśmy podziękować jej za cenną współpracę, zaangażowanie oraz pasję, z jaką angażowała się w kształtowanie firmy EUROIMMUN. Życzymy jej wszystkiego najlepszego” – mówi Dirk Beecker.

EUROIMMUN AG – o firmie

EUROIMMUN to ceniony na świecie producent wysokiej jakości testów do diagnostyki laboratoryjnej chorób autoimmunologicznych, zakaźnych i alergii oraz wybranych markerów genetycznych. Na portfolio firmy składają się testy diagnostyczne oparte na technikach immunofluorescencji pośredniej (IIFT), immunoblot, ELISA, ChLIA oraz metodach real-time PCR i mikromacierzy. Najnowocześniejsze instrumenty i oprogramowanie zapewniają wydajną automatyzację analiz, zwiększając produktywność i niezawodność w rutynowej diagnostyce.

Z systemów testowych i oprogramowania EUROIMMUN oraz naszych rozwiązań do automatyzacji korzystają laboratoria w ponad 140 krajach. EUROIMMUN zatrudnia ponad 3500 pracowników w 17 krajach. Polski oddział firmy istnieje od roku 2000 i ma swoją siedzibę we Wrocławiu.

Opracowano na podstawie: https://www.euroimmunblog.com/changes-in-the-euroimmun-executive-board/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katalog produktów