Czego szukasz?

Filtrowanie

Diagnostyka i leczenie NMOSD: kiedy rok przynosi więcej niż 200 lat

21 grudnia, 2023
EUROIMMUN Polska

Choroby ze spektrum neuromyelitis optica (ang. neuromyelitis optica spectrum disorder, NMOSD) to rzadkie choroby autoimmunizacyjne układu nerwowego, które dawniej były uważane za podtyp stwardnienia rozsianego. Profesor dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa, Prezes Sekcji Stwardnienia Rozsianego i Neuroimmunologii Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, podczas konferencji „Neuroimmunologia w praktyce – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy” zaprezentowała wykład pod tytułem „Diagnostyka i leczenie NMOSD”. Profesor M. Adamczyk-Sowa zwróciła uwagę na interleukinę 6 (IL-6) jako kluczowy czynnik w patogenezie NMOSD, a ponadto przedstawiła objawy kliniczne i kryteria diagnostyczne NMOSD, wskazując badanie przeciwciał przeciwko akwaporynie 4 (anty-AQP4) jako jeden z kluczowych elementów diagnostyki. Na koniec swojego wystąpienia profesor M. Adamczyk-Sowa przedstawiła możliwości terapeutyczne w przebiegu NMOSD.

1:09 Czym jest NMOSD?

2:35 Najważniejsze punkty w historii NMO

4:23 Opis chorób ze spektrum NMO

7:29 Patogeneza NMOSD

10:43 IL-6 jako jeden z kluczowych czynników w patogenezie NMOSD

12:30 Potencjalne markery w NMOSD

13:39 Objawy kliniczne i kryteria diagnostyczne NMOSD

19:32 Algorytm diagnostyki NMOSD

23:55 Dlaczego wyodrębniamy NMOSD

26:20 Leczenie NMOSD

29:19 Algorytm leczenia NMOSD

31:20 Kryteria klasyfikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katalog produktów