Czego szukasz?

Filtrowanie

Doskonała korelacja testu EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA z testami neutralizacji

03 czerwca, 2020
Anna Kołtyś
Doskonała korelacja testu EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA z testami neutralizacji

Pandemia COVID-19 (ang. Coronavirus disease 2019) zainspirowała wielu naukowców do podjęcia badań nad nowym koronawirusem. Część projektów dotyczy badań serologicznych w diagnostyce COVID-19. Ich celem jest m.in. ustalenie, jak przebycie infekcji SARS-CoV-2 wpłynie na odporność na ponowne zakażenie oraz jakie inne korzyści może nieść z sobą diagnostyka serologiczna COVID-19.

Test neutralizujący PRNT a SARS-CoV-2

Zespół badawczy pod kierunkiem Nisreen M.A. Okby przeanalizował korelację testów serologicznych opartych o różne antygeny wirusa SARS-CoV-2 z testem neutralizacji PRNT (plaque reduction neutralization test) (1). Warto pamiętać, że test PRNT uważany jest za „złoty standard” pomiaru skuteczności przeciwciał w neutralizowaniu wirusów chorobotwórczych i jest najczulszą i najbardziej swoistą metodą wykrywania przeciwciał neutralizujących (2).

Ze względu na to, że białka S i N są najbardziej immunogenne spośród białek strukturalnych nowego koronawirusa (3), w przeprowadzonych badaniach użyto testów opartych o antygeny, które stanowiły:

 • pełnej długości białko S
 • podjednostka S1 białka S
 • domena wiążąca receptor (RBD) białka S
 • pełnej długości białko N

W badaniach zastosowano dobrze scharakteryzowaną kohortę próbek pacjentów z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 oraz próbki pacjentów z potwierdzonymi zakażeniami innymi sezonowymi koronawirusami lub innymi patogenami układu oddechowego (1).

Podjednostka S1 białka S SARS-CoV-2 najbardziej specyficznym antygenem zastosowanym w testach serologicznych

Naukowcy porównali korelację różnych testów ELISA służących do wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 z testem PRNT. Przeprowadzone analizy wykazały, że podjednostka S1 białka S SARS-CoV-2 jest najbardziej specyficznym antygenem zastosowanym w testach serologicznych. Testy, w których jako antygen zastosowano białko N lub pełnej długości białko S, były mniej specyficzne.

Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród zastosowanych testów opartych na odmiennych antygenach test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA najlepiej koreluje z testem PRNT (1).

Przeciwciała neutralizujące SARS-CoV-2 a odporność na ponowne zakażenie

Przeciwciała neutralizujące (ang. neutralizing antibodies, NAbs) to elementy układu immunologicznego, których zadaniem jest bezpośrednie unieszkodliwianie zakaźnej cząstki wirusa i jego biologiczna neutralizacja. NAbs zostały uznane za kluczowe białka układu immunologicznego w walce z infekcjami wirusowymi (4).

W przypadku zakażeń wirusem SARS-CoV(-1) właściwości neutralizujące wykazywały jedynie przeciwciała skierowane przeciwko domenie S1 białka S (5). Ze względu na wysoką homologię sekwencji pomiędzy nowym koronawirusem a SARS-CoV(-1) można się spodziewać, że przeciwciała klasy IgG przeciwko białku S1 nowego koronawirusa będą odgrywać podobną rolę. Wskazują na to również opublikowane niedawno wyniki badań niemieckich naukowców, w których wykazano wysoką jakość testu EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA oraz bardzo dobrą korelację z testem neutralizacji na poziomie 91%! (6)

Podsumowanie

W przeprowadzonych badaniach wykazano, że oparty o antygen S1 test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA ściśle koreluje z testem neutralizacji PRNT, który uznawany jest za „złoty standard” pomiaru skuteczności przeciwciał w neutralizowaniu wirusów chorobotwórczych (1) (2). Specyficzne dla wirusów przeciwciała neutralizujące powstają w odpowiedzi na infekcję lub szczepienie i pełnią kluczową rolę w kontrolowaniu infekcji wirusowej (7). Dlatego też testy oparte o antygen S1 białka S SARS-CoV-2 wydają się być najbardziej użytecznym narzędziem w diagnostyce serologicznej COVID-19.

Więcej o roli przeciwciał w infekcji SARS-CoV-2 przeczytasz tutaj: https://www.euroimmun.pl/czy-przeciwciala-igg-pelnia-funkcje-ochronna-w-infekcji-sars-cov-2/

Piśmiennictwo

 1. Okba N.M.A. i wsp. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 – Specific Antibody Responses in Coronavirus Disease 2019 Patients. Emerg Infect Dis. [Online] 08 04 2020. [Zacytowano: 21 05 2020.] doi: 10.3201/eid2607.200841.
 2. Thomas S.J. i wsp. Dengue Plaque Reduction Neutralization Test (PRNT) in Primary and Secondary Dengue Virus Infections: How Alterations in Assay Conditions Impact Performance. The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. [Online] 11 2009. [Zacytowano: 21 05 2020.] doi: 10.4269/ajtmh.2009.08-0625.
 3. Meyer B. i wsp. Serological assays for emerging coronaviruses: challenges and pitfalls. Virus Res. [Online] 19 12 2014. [Zacytowano: 21 05 2020.] doi: 10.1016/j.virusres.2014.03.018.
 4. Wu F. i wsp. Neutralizing antibody responses to SARS-CoV-2 in a COVID-19 recovered patient cohort and their implications. medRxiv (Preprint). [Online] 20 04 2020. [Zacytowano: 15 05 2020.] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.30.20047365v2.
 5. Yu S. i wsp. Retrospective Serological Investigation of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus Antibodies in Recruits from Mainland China. Clin Diagn Lab Immunol. [Online] 04 2005. [Zacytowano: 21 05 2020.] doi: 10.1128/CDLI.12.4.552-554.2005.
 6. Streeck H. i wsp. Infection fatality rate of SARS-CoV-2 infection in a German community with a super-spreading event. medRxiv (Preprint). [Online] 08 05 2020. [Zacytowano: 15 05 2020.] https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.05.04.20090076v1.
 7. Jiang S. i wsp. Neutralizing Antibodies against SARS-CoV-2 and Other Human Coronaviruses. Trends in Immunology. [Online] 05 2020. [Zacytowano: 21 05 2020.] https://doi.org/10.1016/j.it.2020.03.007.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katalog produktów