Czego szukasz?

Filtrowanie

Immunodiagnosis in membranous nephropathy

25 listopada, 2021
Magdalena Chrościcka
Diagnostyka chorób nerek

Błoniaste kłębuszkowe zapalenie nerek znane również jako nefropatia błoniasta (membranous nephropathy, MN) jest jedną z chorób prowadzących do przewlekłej schyłkowej niewydolności nerek. Podłoże choroby stanowią zmiany morfologiczne w obrębie błony podstawnej kłębuszków nerkowych (glomerulopatia), która ulega uszkodzeniu przez oddziaływanie kompleksów immunologicznych. Przejawem tego procesu jest podwyższone stężenie białka w moczu. Długotrwały podwyższony poziom białka w moczu może powodować przewlekłą niewydolność nerek.

W 70% przypadków nefropatia błoniasta ma charakter pierwotny – wyjściowa choroba dotyczy wyłącznie kłębuszków nerkowych, a objawy są następstwem zaburzeń ich struktury i czynności. Postać wtórna nefropatii błoniastej jest następstwem innego schorzenia, np. tocznia układowego, zapalenia tarczycy, zakażenia HBV i HCV, nowotworów, bądź powikłaniem zakrzepowym czy polekowym. Jedną z metod rozpoznawania i różnicowania form pierwotnych i wtórnych nefropatii błoniastej jest wykrywanie autoprzeciwciał.

Z artykułu dowiesz się:

  • Jaką rolę w diagnozowaniu, różnicowaniu oraz monitorowaniu leczenia kłębuszkowego zapalenia nerek pełni diagnostyka serologiczna?
  • Które autoprzeciwciałakluczowe w różnicowaniu pierwotnej i wtórnej nefropatii błoniastej?
  • Jak interpretować pozytywny wynik na obecność przeciwciał anty-PLA2R?
  • Jaką rolę w diagnostyce różnicowej odgrywają przeciwciała ANA, ANCA, anty-GBM i jak interpretować wyniki badań?

Więcej informacji w: M. Ratajczak, E. Poleszak, T. Chrościcki, Immunodiagnosis in membranous nephropathy, Wiad Lek. 2020; 73 (9 p. I): 1861–1866, DOI: 10.36740/WLek202009110.

Ratajczak

Magdalena Chrościcka

Kierownik Regionu (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie)

510 171 461

m.chroscicka@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów