Czego szukasz?

Filtrowanie

Jak badać przeciwciała antyneuronalne? Praktyczny przewodnik w gąszczu badań laboratoryjnych

19 grudnia, 2023
EUROIMMUN Polska

Przeciwciała antyneuronalne pełnią rolę biomarkerów w wybranych schorzeniach autoimmunizacyjnych układu nerwowego. Identyfikacja tych autoprzeciwciał jest, obok objawów klinicznych i obecności nowotworu, jednym z trzech filarów, na których opiera się diagnostyka neurologicznych zespołów paranowotworowych (NZP). Co więcej, zgodnie z kryteriami diagnostycznymi Amerykańskiej Akademii Neurologii z 2021 r. postawienie pewnego rozpoznania NZP nie jest możliwe bez wykrycia obecności przeciwciał antyneuronalnych!

Doktor n. med. Paweł Krzemień omówił zagadnienie przeciwciał antyneuronalnych w swoim wystąpieniu pod tytułem „Jak badać przeciwciała antyneuronalne? Praktyczny przewodnik w gąszczu badań laboratoryjnych” podczas konferencji „Neuroimmunologia w praktyce – gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy”. W trakcie prezentacji doktor P. Krzemień przybliżył m.in. kryteria diagnostyczne NZP oraz zalecenia dotyczące metod badania przeciwciał antyneuronalnych. Zaprezentował również szeroką ofertę testów firmy EUROIMMUN, które umożliwiają precyzyjne wykrywanie przeciwciał antyneuronalnych.

0:26 Odkrycia nowych przeciwciał antyneuronalnych

0:41 Neurologiczne zespoły paranowotworowe (NZP)

0:58 Nowe kryteria diagnostyczne NZP 2021

1:19 Zalecenia dotyczące metod badania przeciwciał antyneuronalnych

2:00 Podział przeciwciał ze względu na lokalizację antygenu

2:10 Materiał do badania: surowica czy PMR?

2:20 Oferta firmy EUROIMMUN

3:21 Testy typu CBA (ang. cell-based assay)

4:16 Wsparcie merytoryczne od firmy EUROIMMUN

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katalog produktów