Czego szukasz?

Filtrowanie

Jak duże jest zagrożenie odrą w Europie?

16 lipca, 2018
Małgorzata Kozłowska
Jak duże jest zagrożenie odrą w Europie?

Europejskie Centrum Prewencji i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało raporty na temat występowania odry w 2017 i na początku 2018 r. Na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (28 krajów) w minionym roku (od 1 maja 2017 do 30 kwietnia 2018) zarejestrowano 13 475 zachorowań na odrę i 21 zgonów. Większość zachorowań wystąpiła wśród osób niezaszczepionych.

Diagnostyka laboratoryjna odry

Na diagnostykę laboratoryjną odry składają się metody bezpośrednie i pośrednie. Diagnostyka bezpośrednia bywa problematyczna, gdyż wirus odry jest trudny do izolacji i hodowli. Do badań bezpośrednich próbki krwi i wydzieliny z dróg oddechowych powinny być pobierane w fazie objawów nieswoistych i ponownie 1–2 dni po wystąpieniu wysypki. Alternatywą do wykrywania wirusa w hodowlach komórek ludzkich lub małpich in vitro jest detekcja materiału genetycznego wirusa (metodą RT-PCR) w materiale pobranym od pacjenta.

Diagnostyka pośrednia opiera się na wykrywaniu swoistych przeciwciał, które mogą być wykrywane już na etapie obecnej na skórze wysypki. Czas półtrwania przeciwciał przeciw wirusowi odry w klasie IgG u osób szczepionych wynosi ponad 200 lat, co wskazuje na to, że szczepienie to jest dożywotnie. Zakażenie wirusem odry można potwierdzić, wykazując serokonwersję lub przez czterokrotny wzrost miana swoistych przeciwciał przeciw wirusowi odry w klasie IgG. Firma EUROIMMUN oferuje do diagnostyki serologicznej odry testy: Anti-Measles virus ELISA (IgM i IgG, IgG awidność), Anti-Measles virus IIFT (IgM i IgG). Możliwa jest również detekcja przeciwciał w klasie IgG w płynie mózgowo-rdzeniowym.

Kompleksowa diagnostyka pośrednia odry testami EUROIMMUN:

 • EI 2610 G anti-Measles Virus ELISA (IgG)
 • EI 2610-1 G anti-Measles Virus ELISA avidity determination (IgG)
 • EI 2610 M anti-Measles Virus ELISA (IgM)
 • EI 2610-4 M anti-Measles Virus (NP) ELISA (IgM)
 • EI 2610 LG anti-Measles Virus ELISA (IgM) in CSF
 • FI 2610 G anti-Measles Virus IIFT (IgG)
 • FI 2610 M anti-Measles Virus IIFT (IgM)

Epidemiologia odry

Obecna sytuacja epidemiologiczna odry wynika z niedostatecznego wskaźnika wyszczepialności przeciwko odrze. Zaledwie 5 spośród 28 krajów europejskich zgłosiło co najmniej 95% wskaźnik wyszczepialności 2 dawkami szczepionki przeciwko odrze. Przypomnijmy, że szczepienie przeciwko odrze rozpoczyna się po ukończeniu 1. roku życia. W związku z tym metodą ochrony niemowląt jest tzw. odporność zbiorowiskowa, którą można uzyskać przy wskaźnikach wyszczepialności 2 dawkami szczepionki przeciwko odrze ≥95%.

Na podstawie dostępnych danych o szczepieniach przebytych przez pacjentów ze zdiagnozowaną w ubiegłym roku odrą (12 111 chorych) ustalono, że 83% z nich było nieszczepionych, 10% otrzymało 1 dawkę szczepionki przeciwko odrze, 5% co najmniej 2 dawki, a 2% nieznaną liczbę dawek szczepionki. Największy odsetek nieszczepionych chorych stwierdzono w grupie dzieci, które nie ukończyły 1. roku życia (94%).

Powyższe dane dotyczą okresu 12 miesięcy. Dane za ostatnie tygodnie i miesiące są nie mniej niepokojące. Tylko w kwietniu 2018 r. 19 krajów UE/EOG zgłosiło 1708 zachorowań.

Opracowano na podstawie: https://ecdc.europa.eu/en/publications-data/annual-measles-and-rubella-monitoring-report-2017

Małgorzata Kozłowska

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów