Czego szukasz?

Filtrowanie

Nowe wskazówki do badań pracowników laboratorium w kierunku COVID-19

28 kwietnia, 2020
EUROIMMUN Polska

13 kwietnia 2020 roku na portalu Medycyna Praktyczna ukazały się wskazówki dla personelu medycznego do przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej w kierunku COVID-19 w oparciu o definicję przypadku z dnia 9 kwietnia 2020 roku. Ich pełna treść jest dostępna tutaj.

Kiedy pracownik laboratorium należy do grupy wysokiego ryzyka?

Pracownicy laboratorium, mogący mieć kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2 lub próbką materiału od tej osoby bez zabezpieczenia odpowiednimi środkami ochrony osobistej lub w przypadku uszkodzenia tych środków ochrony, uznawani są za grupę wysokiego ryzyka zakażenia SARS-CoV-2.

Kiedy pracownik laboratorium należy do grupy wysokiego ryzyka?

Kiedy pracownicy laboratorium powinni być badani w kierunku COVID-19?

Pracownicy ochrony zdrowia z grupy wysokiego ryzyka z objawami choroby powinni mieć zapewnioną możliwość wykonania testów na obecność SARS-CoV-2, zaś pracownicy z tej grupy, u których objawy nie wystąpiły, także powinni być poddani badaniu, jeśli zasoby krajowe na to pozwalają.

Kiedy pracownicy laboratorium powinni być badani w kierunku COVID-19?

Co WHO mówi o negatywnym wyniku PCR?

WHO zwraca uwagę, że wynik ujemny badania molekularnego, tj. brak stwierdzenia obecności materiału genetycznego SARS-CoV-2, nie wyklucza możliwości zakażenia.

ECDC zaleca pobranie kolejnej próbki w przypadku, gdy wynik badania molekularnego jest nierozstrzygający lub wątpliwie dodatni i jednocześnie istnieje uzasadnione podejrzenie zakażenia SARS-CoV-2 (bliski kontakt z chorym, u którego potwierdzono COVID-19).

Co WHO mówi o negatywnym wyniku PCR?

Najnowsze zalecenia ECDC dotyczące postępowania z osobami, które miały kontakt z zakażonymi wirusem powodującym COVID-19: https://www.mp.pl/covid19/covid19-kompendium/227794,zalecenia-w-zakresie-zdrowia-publicznego-w-ue-dotyczace-postepowania-z-osobami-w-tym-pracownikami-ochrony-zdrowia-ktore-mialy-kontakt-z-zakazonymi-wirusem-powodujacym-covid-19

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katalog produktów