Czego szukasz?

Filtrowanie

Nowość! Test antygenowy EUROIMMUN SARS-CoV-2 Antygen ELISA spełniający kryteria Ministerstwa Zdrowia już w ofercie!

17 grudnia, 2020
Anna Kołtyś
Testy antygenowe COVID-19

Test EUROIMMUN SARS-CoV-2 Antygen ELISA

Nowością w ofercie firmy EUROIMMUN jest test antygenowy służący do diagnostyki zakażeń SARS-CoV-2 oparty na metodzie ELISA. Test EUROIMMUN SARS-CoV-2 Antygen ELISA spełnia kryteria Ministerstwa Zdrowia, osiągając 93,6% czułości oraz 100% swoistości diagnostycznej! Materiał do badania stanowi wymaz z nosogardzieli. W zestawie testowym zawarte są wszystkie niezbędne odczynniki (w tym kontrole) potrzebne do wykonania testu, a w celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy z materiałem zakaźnym do zestawu dołączony jest również unikalny bufor lizujący.

Wykorzystanie znanej i sprawdzonej metody ELISA zapewnia powtarzalność otrzymywanych wyników oraz wysoką precyzję badania – wynik uzyskuje się dzięki obiektywnemu odczytowi spektrofotometrycznemu. Automatyczny odczyt eliminuje możliwość wystąpienia błędu ludzkiego, który jest możliwy podczas wzrokowej oceny wyniku testu kasetkowego. Metoda ELISA jest łatwa do wdrożenia w laboratorium i charakteryzuje się prostą procedurą inkubacji. Istnieje możliwość pełnej automatyzacji wykonania testu, dzięki czemu w jednej serii można przebadać dużą liczbę próbek – pozwala to na realne odciążenie laboratoriów genetycznych w badaniach na szeroką skalę! Podczas badań masowych (np. kilkaset próbek) czas oczekiwania na wynik jest krótszy w porównaniu z testami kasetkowymi.

Test EUROIMMUN SARS-CoV-2 Antygen ELISA służy do wykrywania białka N w badanej próbce i umożliwia półilościowy (współczynnik Ratio) pomiar jego poziomu.

Wiarygodna detekcja antygenów wirusa SARS-CoV-2

Przeprowadzone wewnętrznie badania wykazały wysoką korelację pomiędzy wynikami testu EUROIMMUN SARS-CoV-2 Antygen ELISA i RT-PCR:

  • czułość zdefiniowana wobec wartości cyklu progowego (Ct, ang. cycle threshold) RT-PCR; wartość Ct koreluje z poziomem wirusowego kwasu nukleinowego w badanej próbce
  • czułość i specyficzność określona na podstawie badań serii szczegółowo scharakteryzowanych próbek

Piśmiennictwo

  1. Stanowisko Zespołu do spraw koordynacji sieci laboratoriów COVID w sprawie możliwości wykorzystania testów wykrywających antygen SARS-CoV-2 w diagnostyce COVID-19 w Polsce z dnia 03.11.2020.
  2. Ilona Godlewska, Minister zdrowia wprowadza szybkie testy na koronawirusa. Ale dostaną je tylko szpitale, 4.11.2020, dostęp: 3.12.2020, https://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35612,26475767,minister-zdrowia-chce-szybkich-testow-w-szpitalach-a-tych-jak.html.
Anna Koltys

Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Autoimmunologii

514 892 472

a.koltys@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów