Czego szukasz?

Filtrowanie

Precyzyjna diagnostyka NZP w świetle nowych rekomendacji

18 sierpnia, 2022
Katarzyna Buska-Mach

Neurologiczne zespoły paranowotworowe (NZP) to zaburzenia czynności ośrodkowego i/lub obwodowego układu nerwowego oraz złącza nerwowo-mięśniowego związane z występowaniem nowotworu, ale niebędące jego bezpośrednim następstwem. Pierwsze rekomendacje dotyczące kryteriów diagnostycznych NZP powstały w 2004 roku. Wskazano w nich fenotyp kliniczny, obecność przeciwciał antyneuronalnych oraz obecność nowotworu jako trzy podstawowe filary rozpoznania.

Prof. dr hab. n. med. Konrad Rejdak, Prezes Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, Kierownik Katedry i Kliniki Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, omawia algorytm diagnostyczny NZP zawarty w najnowszych rekomendacjach, które ukazały się w 2021 roku.

0:22 Postępy w patogenezie neurologicznych zespołów paranowotworowych

4:08 Kryteria diagnostyczne NZP z 2004 roku

10:43 Nowe kryteria diagnostyczne NZP z 2021 roku

18:00 Autoimmunologiczne zapalenia mózgu

22:44 Dlaczego warto badać przeciwciała antyneuronalne?

22:58 Opis przypadku klinicznego limbicznego zapalenia mózgu anty-NMDAR

Buska

Katarzyna Buska-Mach

Kierownik Działu Promocji Produktów i Szkoleń Stacjonarnych, Senior Product Manager ds. Neurologii i TORCH 10

731 810 399

k.buska-mach@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów