Czego szukasz?

Filtrowanie

System DBS – alternatywna metoda pobrania materiału do badań EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA

03 sierpnia, 2020
Aleksandra Świgut
System DBS - obrazek tytulowy

Pandemia COVID-19 stała się bodźcem do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią korzystanie z usług medycznych, w tym badań diagnostycznych, z zachowaniem dystansu społecznego. Pobranie suchej kropli krwi (ang. dried blood spot, DBS) jest alternatywą dla konwencjonalnej metody pobierania krwi żylnej. W przypadku DBS uzyskanie materiału do badania ogranicza się do szybkiego wkłucia za pomocą lancetu w opuszkę palca. Kropla krwi włośniczkowej nanoszona jest następnie na specjalną kartę z kodem kreskowym i po wysuszeniu może zostać wysłana do analizy w laboratorium. Zestawy do pobrania DBS mogą być wykorzystywane zarówno przez personel medyczny, jak i przez pacjentów w warunkach domowych. W związku z tym pobranie DBS eliminuje konieczność osobistej wizyty w laboratorium, co ma kluczowe znaczenie w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Dla części pacjentów możliwość samodzielnego pobrania krwi bez wychodzenia z domu jest również korzystna pod kątem psychologicznym, gdyż redukuje stres związany z pobieraniem krwi żylnej przez personel medyczny.

Wiarygodna diagnostyka COVID-19 z suchej kropli krwi

W przypadku detekcji przeciwciał anty-SARS-CoV-2 DBS może stanowić materiał do badania w testach:

 • EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG) numer katalogowy: EI 2606-9601-10 G
 • EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA (IgG) numer katalogowy: EI 2606-9601 G
 • EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2-NCP ELISA (IgG) numer katalogowy: EI 2606-9601-2 G

Do analizy wystarczy kilka kropli krwi pobranej z opuszki palca lub płatka ucha. Na każdym etapie prowadzenia badań z zastosowaniem kart DBS próbki są wyraźnie oznaczone kodami kreskowymi. W ten sposób laboratoryjny system informacyjny (LIS) identyfikuje każdą próbkę krwi i zarządza nią bez ryzyka pomyłki.

Okres trwałości kart DBS wynosi 5 lat. Stabilność próbki pobranej na DBS wynosi od 2 tygodni (przechowywanie w temperaturze pokojowej od +18°C do +25°C) do 3 tygodni (przechowywanie w temperaturze od +2°C do +8°C).

Procedura wykonania badania – od pobrania materiału do otrzymania wyniku

W czasie pandemii COVID-19 każdy kontakt społeczny bez zachowania zasad bezpieczeństwa i zalecanego dystansu fizycznego wiąże się z ryzykiem infekcji SARS-CoV-2. Obecnie wiele laboratoryjnych punktów pobrań zawiesiło swoją działalność ze względu na brak możliwości zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa i ochrony osobistej lub znacznie mniejszą liczbę pacjentów wykonujących badania. Zastosowanie DBS w celu wykrywania przeciwciał anty-SARS-CoV-2 pozwala na samodzielne pobranie krwi włośniczkowej bez konieczności wizyty pacjenta w laboratorium.

 • Pobranie i wysyłka materiału do badania: próbkę do badania pobiera się poprzez nakłucie opuszki palca lancetem, a następnie upuszcza kilka kropel krwi włośniczkowej na kartę DBS z kodem kreskowym i pozostawia do wyschnięcia. Kartę należy zapakować i odesłać w kopercie do laboratorium w celu wykonania analizy. W czasie transportu nie jest konieczne chłodzenie pobranego materiału.
 • Ekstrakcja i analiza w laboratorium: określony obszar karty DBS z suchą kroplą krwi należy przenieść do pustej, niepowlekanej mikropłytki, gdzie ma miejsce godzinna inkubacja w temperaturze 37°C z buforem do próbek. Próbki wyekstrahowane z DBS należy analizować zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu testowego EUROIMMUN ELISA.
 • Rozwiązania do automatyzacji w każdym laboratorium: istnieje możliwość zastosowania systemu DBS wraz z istniejącymi procesami i rozwiązaniami do automatyzacji firmy EUROIMMUN, takimi jak EUROIMMUN Analyzer I oraz Analyzer I-2P. System został zwalidowany także pod kątem zautomatyzowanego przetwarzania na EUROLabWorkstation ELISA. Do automatycznego wycinania suchej kropli krwi z karty DBS służy urządzenie DBS Puncher.

Jakie są zalety pobrania suchej kropli krwi

Diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2 z suchej kropli krwi umożliwia m.in. badania serologiczne u wszystkich pracowników firm bez konieczności wizyty w laboratorium oraz określenie statusu immunologicznego i zebranie danych epidemiologicznych w szybki i wygodny sposób. Stanowi również idealną metodę dla pacjentów z utrudnionym dostępem do placówek medycznych.

Podsumowanie

Do zalet stosowania kart DBS należą:

 • możliwość sprzedaży zestawów do pobrania DBS za pośrednictwem sklepu internetowego
 • proste pobranie krwi z opuszki palca lub płatka ucha do analizy wystarczy kilka kropli krwi włośniczkowej
 • możliwość samodzielnego pobrania próbki przez pacjenta zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta w dobie pandemii COVID-19
 • szybka wysyłka bez konieczności chłodzenia
 • bezproblemowy transport do laboratorium
 • nieskomplikowane przechowywanie wysoka stabilność analityczna i minimalne wymagania przestrzenne
 • prosta procedura ekstrakcji próbki oraz możliwość integracji z istniejącymi w laboratorium procesami i rozwiązaniami do automatyzacji
 • doskonała korelacja pomiędzy wynikami badań poziomu przeciwciał w surowicy oraz DBS 99,5% dla testu EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2-NCP ELISA (IgG), 100% dla testu EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 ELISA (IgG)
Fąferek

Aleksandra Świgut

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Nietolerancji Pokarmowych, Specjalista ds. Promocji i Social Media

71 373 08 08

a.swigut@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów