Czego szukasz?

Filtrowanie

Badanie odpowiedzi poszczepiennej grupy „0” testem Anty-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG)

25 lutego, 2021
Patryk Matuszek
Badanie odpowiedzi poszczepiennej grupy „0”

Od grudnia 2019 roku cały świat zmaga się z pandemią COVID-19. Jak tylko nietypowa forma ciężkiego zapalenia płuc zaskoczyła jednostki medyczne na terenie miasta Wuhan w Chinach, naukowcy na całym świecie rozpoczęli intensywne prace nad rozszyfrowaniem przyczyny tej choroby. Bardzo szybko został zidentyfikowany jej czynnik etiologiczny – wirus SARS-CoV-2 (ang. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). Dynamiczny rozwój sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19, a także poznanie genomu wirusa SARS-CoV-2 sprawiło, że w styczniu 2020 roku rozpoczęły się prace nad szczepionką przeciwko COVID-19.

Już dziś globalne skutki COVID-19 są katastrofalne. W obecnej sytuacji epidemicznej nadrzędnym celem systemu opieki zdrowotnej jest zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Ogromne nadzieje pokładamy obecnie w szczepieniach ochronnych przeciw COVID-19, które według ekspertów stanowią brakujące ogniwo w walce z trwającą pandemią. 27 grudnia 2020 roku na terenie całej Unii Europejskiej ruszyły pierwsze szczepienia przeciwko COVID-19.

W temacie szczepień ochronnych przeciwko COVID-19 wciąż pozostaje wiele znaków zapytania. Najbardziej pożądana jest odpowiedź na pytanie, jak długo utrzyma się ochronna odpowiedź poszczepienna – zarówno humoralna, jak i komórkowa. Nie jest jasne również, czy konieczne okaże się w przyszłości podawanie dawek przypominających. Jak dotąd nie udało się jeszcze ustalić, czy osoby zaszczepione będą brały udział w dalszej transmisji wirusa SARS-CoV-2. Testy laboratoryjne umożliwiające ocenę odpowiedzi poszczepiennej są obecnie niezwykle cennym narzędziem diagnostycznym, ułatwiającym poznanie reakcji układu immunologicznego na szczepienie przeciw COVID-19.

Monitorowanie odpowiedzi poszczepiennej

W związku z mnogością pytań dotyczących odpowiedzi poszczepiennej Dział Informacji Naukowej firmy EUROIMMUN Polska prowadzi projekt badawczy mający na celu poznanie odpowiedzi immunologicznej po szczepieniu przeciwko COVID-19. W projekcie bierze udział grupa pacjentów spełniających określone kryteria, tj. osoby szczepione oraz grupa kontrolna (osoby, które nie przyjęły szczepionki). Spośród szerokiego panelu wykonanych badań serologicznych w kierunku przeciwciał anty-SARS-CoV-2 w różnych klasach i z zastosowaniem różnych antygenów, na szczególną uwagę zasługują wyniki testu Anty-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG), w którym jako antygen zastosowano podjednostkę S1 białka S (spike) SARS-CoV-2. Do badań wykorzystano zarówno próbki krwi żylnej, jak i próbki krwi włośniczkowej, które zostały pobrane za pomocą systemu DBS (ang. dried blood spot). Próbki pobierano w dokładnie określonych odstępach czasowych, zarówno przed pierwszą dawką szczepionki, po pierwszej, jak i po drugiej dawce szczepionki przeciwko COVID-19.

Pierwsze wyniki badań, które uzyskano, odzwierciedlają rozwój odpowiedzi immunologicznej w grupie 59 szczepionych osób między 1. a 2. dawką szczepionki. Wszyscy uczestnicy badania zaszczepieni zostali szczepionką typu mRNA. Uzyskane wyniki pokazują dobrą, aczkolwiek zróżnicowaną odpowiedź poszczepienną. Średni czas pojawienia się przeciwciał klasy IgG skierowanych przeciwko antygenowi S1 wynosił 7–9 dni. Warto jednak zaznaczyć, że w badanej grupie znaleźli się pacjenci, którzy po 1. dawce szczepionki nie wytworzyli przeciwciał. Kolejną obserwacją jest bardzo dobra odpowiedź poszczepienna ozdrowieńców z COVID-19 – u nich miana przeciwciał 21 dni po przyjęciu 1. dawki szczepionki przekroczyły zakres pomiarowy testu. Wśród badanych ozdrowieńców znalazł się również pacjent, który nie wytworzył przeciwciał po przechorowaniu COVID-19, ale wykazał szybką odpowiedź poszczepienną – u niego przeciwciała pojawiły się w piątym dniu po podaniu 1. dawki.

Wykres 1. Odpowiedź poszczepienna w COVID-19.

Uzyskane wyniki badań potwierdzają zasadność monitorowania odpowiedzi poszczepiennej w COVID-19. Test EUROIMMUN Anty-SARS-CoV-2 QuantiVac ELISA (IgG) pozwala na ilościowe oznaczanie przeciwciał skierowanych przeciwko podjednostce S1 białka S, czyli tych przeciwciał, które są produkowane w efekcie szczepień. Badanie to pozwoliło m.in. na wychwycenie tych pacjentów, którzy gorzej odpowiedzieli na szczepienie w porównaniu z pozostałymi. Badania odpowiedzi poszczepiennej wydają się również być istotne z punktu widzenia dostarczenia nowych informacji, m.in. na temat nieznanego jeszcze miana ochronnego przeciwciał w COVID-19 oraz konieczności stosowania dawek przypominających szczepionki w przyszłości.

Matuszek

Patryk Matuszek

Ekspert ds. Szkoleń i Wystąpień Publicznych, Senior Product Manager ds. Boreliozy

503 026 072

p.matuszek@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów