Czego szukasz?

Filtrowanie

Metoda ELISPOT w badaniu odporności na COVID-19 – FAQ

22 października, 2021
Tomasz Janiszewski
Metoda ELISPOT w badaniu odporności na COVID-19 – FAQ

EUROIMMUN jest wyłącznym dystrybutorem testu T-SPOT.COVID firmy Oxford Immunotec na terenie Polski. Test opiera się na technologii T-SPOT i służy do oceny odpowiedzi komórkowej przeciwko SARS-CoV-2 wytworzonej na skutek kontaktu z wirusem lub szczepienia.

Czym jest technologia T-SPOT?

Technologia Oxford Immunotec T-SPOT wykorzystuje sprawdzoną metodę ELISPOT, używaną do oceny komórkowej odpowiedzi immunologicznej. Przez ponad 18 lat firma ta pracowała nad standaryzacją metody, która jest od dawna z powodzeniem stosowana w badaniach diagnostycznych gruźlicy na całym świecie. Oxford Immunotec to jedyna na świecie firma z zatwierdzoną do badań klinicznych techniką ELISPOT, która została wdrożona w ponad 50 krajach, w tym w USA, państwach Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii, Chinach i Japonii. Do tej pory na całym świecie wykonano ponad 20 milionów testów wykorzystujących technikę ELISPOT.

Jak działa technologia T-SPOT?

Test T-SPOT-COVID zoptymalizowany jest zarówno pod kątem liczby komórek, jak i warunków hodowli. Oznacza to, że metodyka tego badania obejmuje standaryzację liczby komórek, a interferujący wpływ czynników pochodzących z krwi jest niwelowany, co czyni go najbardziej czułym i specyficznym testem do pomiaru odpowiedzi limfocytów T. Próbkę krwi pobiera się za pomocą rutynowej flebotomii, do której wykorzystuje się standardowe probówki z heparyną litową. Z krwi izoluje się podzbiór białych krwinek – jednojądrzaste komórki krwi obwodowej (PBMC). Następnie są one przemywane, liczone i normalizowane w celu przygotowania optymalnej zawiesiny komórek. Odpowiednia ich liczba jest nanoszona na płytki reakcyjne i stymulowana specyficznymi antygenami. Komórki reagujące na odpowiednie antygeny uwalniają przekaźnik chemiczny – cytokinę (interferon gamma). Przeciwciała przeciwko interferonowi gamma są wykorzystywane do bezpośredniego wychwytywania cytokiny uwalnianej przez komórki. Na kolejnym etapie dodawane jest drugorzędowe znakowane przeciwciało, które wiąże się z wychwyconą cytokiną, a potem także odczynnik, wykazujący powinowactwo z drugorzędowym przeciwciałem. W następstwie reakcji powstają plamki (na membranie w dołkach płytki), które są wynikiem uwolnienia cytokiny. Plamki te są zliczane.

W jakim przypadku powinno się wykonywać test T-SPOT.COVID?

Test T-SPOT.COVID jest przeznaczony do oceny komórkowej odpowiedzi immunologicznej przeciw SARS-CoV-2. Ma na celu identyfikację osób, które są zdolne do wytworzenia odpowiedzi immunologicznej na ten patogen, nawet przy braku detekcji specyficznych przeciwciał (pacjenci seronegatywni).

Kiedy test T-SPOT.COVID jest miarodajny?

Obecnie nie jesteśmy w stanie dokładnie stwierdzić, jak szybko po zakażeniu można wykryć aktywność specyficznych limfocytów T. Doniesienia naukowe wskazują jednak, że jest ona wykrywalna u osób zakażonych SARS-CoV-2 po upływie około tygodnia od wystąpienia objawów.

Co oznacza pozytywny wynik testu T-SPOT.COVID?

Pozytywny wynik testu oznacza, że pacjent posiada limfocyty T reaktywne dla specyficznych peptydów SARS-CoV-2 wykorzystanych w teście T-SPOT.COVID. Może to z wysokim prawdopodobieństwem świadczyć o kontakcie tej osoby z wirusem SARS-CoV-2 lub być wynikiem szczepienia przeciw COVID-19.

Co oznacza negatywny wynik testu T-SPOT.COVID?

Negatywny wynik testu oznacza, że pacjent nie posiada limfocytów T reaktywnych dla specyficznych peptydów SARS-CoV-2 wykorzystanych w teście T-SPOT.COVID. Może to z wysokim prawdopodobieństwem świadczyć o braku kontaktu tej osoby z wirusem SARS-CoV-2.

W jaki sposób test T-SPOT.COVID wzbogaca informacje, które uzyskuje się z badania przeciwciał?

Test T-SPOT.COVID ma za zadanie ocenę odporności komórkowej na SARS-CoV-2. Jest to ważne, ponieważ znane są pewne ograniczenia związane z pomiarem odporności, w której pośredniczą przeciwciała. W związku z tym zrozumienie odporności komórkowej może pomóc w lepszym poznaniu odpowiedzi immunologicznej na zakażenie SARS-CoV-2, szczególnie u osób, które nie wytwarzają mierzalnej liczby przeciwciał lub u których przeciwciała z czasem zanikają. Jedynym sposobem na zrozumienie pełnej odpowiedzi immunologicznej na zakażenie SARS-CoV-2 jest zbadanie zarówno poziomu przeciwciał, jak i limfocytów T.

Czy test nadaje się do stosowania w diagnostyce aktywnej infekcji SARS-CoV-2?

Test T-SPOT.COVID nie jest przeznaczony do diagnozowania aktywnego zakażenia SARS-CoV-2. T-SPOT.COVID należy stosować do wykrywania odpowiedzi limfocytów T na SARS-CoV-2. Jest to możliwe kilka dni po zakażeniu, jednak dokładny moment pojawienia się tej odpowiedzi nie jest jeszcze dokładnie określony.

Jakie zatwierdzenie regulacyjne posiada test T-SPOT.COVID?

Test T-SPOT.COVID posiada certyfikat CE. Ponadto został złożony wniosek do FDA (ang. U.S. Food and Drug Administration) o wydanie pozwolenia typu EUA (ang. Emergency Use Authorization).

Opracowano na podstawie materiałów firmy Oxford Immunotec.

Tomasz Janiszewski

Tomasz Janiszewski

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Junior Product Manager ds. Produktów IDS

572 596 102

t.janiszewski@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *