Czego szukasz?

Filtrowanie

Przebieg i leczenie COVID-19 u dzieci – na podstawie chińskich doświadczeń

09 czerwca, 2020
Patryk Matuszek

Do 2 czerwca 2020 roku zgłoszonych zostało ponad 6,4 miliona przypadków COVID-19 na całym świecie. Na chorobę tę zapadają ludzie w każdym wieku, w tym również dzieci. Do niedawna wiedza na temat przebiegu i leczenia COVID-19 u dzieci była ograniczona. Nowe informacje przyniosły retrospektywne badania przeprowadzone w Szpitalu Dziecięcym w Wuhan w prowincji Hubei. Zgromadzone dane przeanalizowano pod kątem przebiegu klinicznego i skuteczności leczenia COVID-19 u dzieci.
Analizą objęto dane medyczne pacjentów pediatrycznych ze zdiagnozowanym COVID-19 (łącznie 75 przypadków), którzy opuścili Szpital Dziecięcy w Wuhan między 8 grudnia 2019 a 29 lutego 2020. U wszystkich pacjentów potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 metodą RT-PCR w wymazach pobranych z nosogardzieli lub odbytu. Warunkiem opuszczenia szpitala była satysfakcjonująca poprawa obrazu klinicznego oraz dwukrotne uzyskanie negatywnego wyniku badania RT-PCR.

Średnia wieku pacjentów objętych badaniem wynosiła 6,06 roku (zakres od 1 miesiąca do 15 lat). W 82,7% przypadków potwierdzono również zakażenie SARS-CoV-2 w rodzinie. Obok gorączki (53,3%) i suchego kaszlu (61,3%) inne objawy kliniczne były rzadziej obserwowane. U większości dzieci (58,7%) nie stwierdzono poważniejszych komplikacji. U 32,0% wystąpiło pojedyncze powikłanie, u 6,7% – dwa, a u 2,7% – trzy. Najczęstszym powikłaniem był wzrost kinazy kreatynowej-MB. Stwierdzono jeden przypadek z ciężkim zapaleniem płuc o przebiegu krytycznym. Większość dzieci (68,0%) przeszła łagodne zapalenie płuc, u części stwierdzono ostrą infekcję górnych dróg oddechowych (20,0%), a 9,3% przeszło zakażenie bezobjawowo.

U 42 pacjentów stwierdzono koinfekcje z innymi patogenami:

 • Mycoplasma pneumoniae (28 przypadków)
 • innymi bakteriami (3 przypadki, w tym Moraxella catarrhalis, Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae)
 • wirusem grypy B (3 przypadki)
 • wirusem grypy A (1 przypadek)
 • adenowirusami (2 przypadki)
 • wirusem cytomegalii (1 przypadek)
 • RSV (1 przypadek)

Zakażenie Mycoplasma pneumoniae zostało zdiagnozowane na podstawie obecności przeciwciał, co nie musi być jednoznaczne z aktywnym zakażeniem.

W zależności od przebiegu COVID-19 zastosowano różne schematy leczenia:

 • Wszyscy pacjenci otrzymali nebulizację rekombinowanym ludzkim interferonem α1b.
 • U 8 pacjentów (10,7%), w tym pacjentów w stanie ciężkim i krytycznym, zastosowano leczenie rybawiryną.
 • U 23 pacjentów (30,7%) zastosowano tradycyjną medycynę chińską o działaniu przeciwwirusowym, 14 z nich przechodziło łagodne zapalenie płuc, a pozostali ostrą infekcję górnych dróg oddechowych lub bezobjawową infekcję.
 • 5 pacjentów (6,7%) z łagodnym zapaleniem płuc otrzymało arbidol doustnie, który w niektórych krajach (Rosja, Chiny) stosowany jest w leczeniu zakażeń wirusem grypy.
 • 20 pacjentom (26,7%) podano oseltamivir, u 4 z nich potwierdzono zakażenie wirusem grypy.

Średni czas rekonwalescencji wynosił 10,6 dnia, a eradykacja wirusa następowała średnio po 6. dniu. Przeprowadzone badania wykazały, że głównym źródłem zakażenia dzieci są dorośli domownicy. Ważne jest zatem, aby opiekunowie dzieci zachowywali szczególną ostrożność i unikali możliwości przeniesienia zakażenia.

Opracowano na podstawie: Peng H. i wsp. Coronavirus Disease 2019 in Children: Characteristics, Antimicrobial Treatment, and Outcomes. Journal of Clinical Virology. 128. July 2020. https://doi.org/10.1016/j.jcv.2020.104425.

Matuszek

Patryk Matuszek

Ekspert ds. Szkoleń i Wystąpień Publicznych, Senior Product Manager ds. Boreliozy

503 026 072

p.matuszek@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów