Czego szukasz?

Filtrowanie

Przeciwciała neutralizujące w COVID-19: proste badanie dla każdego laboratorium

25 października, 2021
Katarzyna Buska-Mach

Podstawowym mechanizmem zwalczania infekcji SARS-CoV-2 przez układ immunologiczny jest wytwarzanie specyficznych przeciwciał rozpoznających zakaźne cząstki wirusa. Spośród wszystkich przeciwciał wiążących antygen szczególną rolę odgrywają tzw. przeciwciała neutralizujące, czyli takie, których zadaniem jest bezpośrednie unieszkodliwienie zakaźnej cząstki wirusa i jego biologiczna neutralizacja. To głównie te immunoglobuliny są odpowiedzialne za skuteczne hamowanie infekcji SARS-CoV-2. Przeciwciała neutralizujące uważa się za najbardziej obiecujący marker odporności uzyskanej zarówno w wyniku naturalnej infekcji, jak i szczepienia przeciw COVID-19.

Nowy test EUROIMMUN SARS-CoV-2 NeutraLISA jest ekwiwalentem klasycznego testu neutralizacji służącym do oceny odpowiedzi immunologicznej po zakażeniu SARS-CoV-2 lub szczepieniu przeciw COVID-19. Jest to test ELISA, który umożliwia precyzyjne wykrywanie tych funkcjonalnych przeciwciał neutralizujących, które blokują wiązanie antygenu S1 SARS-CoV-2 z receptorem ACE2. W przeciwieństwie do klasycznego testu neutralizacji, SARS-CoV-2 NeutraLISA pozwala na standaryzowane i zautomatyzowane badanie w każdym rutynowym laboratorium.

01:20 Jakie jest znaczenie przeciwciał neutralizujących?

02:03 Jaka jest zasada działania testu NeutraLISA?

04:25 Dlaczego warto wprowadzić badanie przeciwciał neutralizujących do laboratorium rutynowego?

Jakie jest znaczenie przeciwciał neutralizujących?

Przeciwciała neutralizujące są najważniejszymi przeciwciałami odpowiedzialnymi za skuteczne hamowanie infekcji SARS-CoV-2. W przypadku SARS-CoV-2 skierowane są one najczęściej przeciwko białku S wirusa. To właśnie dzięki interakcji podjednostki S1 białka strukturalnego S z receptorem ACE2 znajdującym się na powierzchni komórek gospodarza wirus wnika do wnętrza komórki.

Jakie jest znaczenie biologiczne obecności przeciwciał neutralizujących? Obecność tych przeciwciał może zapobiegać między innymi łączeniu się wirusa z docelowym receptorem na komórce gospodarza (przez co proces wnikania do komórek jest zaburzony), a także doprowadzić do zniszczenia patogenu.

Jaka jest zasada działania testu NeutraLISA?

Test EUROIMMUN SARS-CoV-2 NeutraLISA to ekwiwalent testu neutralizacji, czyli proste narzędzie do pomiaru poziomu funkcjonalnych przeciwciał neutralizujących, które blokują wiązanie wirusa SARS-CoV-2 z receptorem ACE2. Umożliwia łatwe i szybkie wdrożenie badania przeciwciał neutralizujących do oferty każdego laboratorium medycznego.

  1. Test NeutraLISA to tzw. kompetycyjny test ELISA naśladujący naturalny proces wiązania antygenu S1 wirusa SARS-CoV-2 z receptorem ACE2. Jeśli w badanej próbce obecne są przeciwciała neutralizujące, konkurują one z biotynylowanym receptorem o wiązanie z antygenem S1 opłaszczonym na dnie studzienki reakcyjnej.
  2. Jeśli w badanej próbce obecne są przeciwciała neutralizujące, uniemożliwiają one wiązanie biotynylowanego receptora ACE2 z antygenem S1 wirusa SARS-CoV-2. Niezwiązany receptor jest usuwany na etapie płukania, co uniemożliwia przebieg dalszych etapów reakcji, czyli między innymi wiązanie się koniugatu enzymatycznego z biotynylowanym receptorem ACE2, i zajście barwnej reakcji po dodaniu substratu.
  3. W przypadku braku przeciwciał neutralizujących w badanej próbce biotynylowany receptor ACE2 wiąże się z antygenem S1 wirusa SARS-CoV-2, co umożliwia dalszy przebieg reakcji, tj. wiązanie poszczególnych reagentów i tworzenie złożonego kompleksu reakcyjnego. W rezultacie dochodzi do reakcji barwnej wskazującej na związanie receptora z antygenem S1. Natężenie barwy jest zatem odwrotnie proporcjonalne do poziomu przeciwciał neutralizujących w badanej próbce.

W porównaniu z klasycznymi testami neutralizacji, dostępnymi jedynie w referencyjnych laboratoriach o wysokim poziomie bezpieczeństwa BSL3, test NeutraLISA cechuje wiele zalet. To przede wszystkim bezpieczeństwo – brak konieczności pracy z hodowlą wirusa SARS-CoV-2. To także standardowa i dobrze znana procedura laboratoryjna ELISA z możliwością automatyzacji badania. Koszt takiego badania jest znacznie niższy, a czas wykonania zdecydowanie krótszy niż w przypadku klasycznych testów neutralizacji. Test NeutraLISA pozwala na standaryzowane i zautomatyzowane badanie przeciwciał neutralizujących w każdym laboratorium rutynowym. Co ważne, wykazano znakomitą korelację wyników testu NeutraLISA z testem PRNT.

Dlaczego warto wprowadzić badanie przeciwciał neutralizujących do laboratorium rutynowego?

Funkcjonalne przeciwciała neutralizujące są odpowiedzialne za hamowanie infekcji SARS-CoV-2, przez co uważa się je za najbardziej obiecujący marker odporności uzyskanej w wyniku naturalnej infekcji. Przeciwciała mające zdolność neutralizacji wirusa SARS-CoV-2 są skierowane przeciwko białku S, na którym oparte są dostępne preparaty do szczepienia przeciwko COVID-19. Dzięki temu badanie funkcjonalnych przeciwciał neutralizujących może być również zastosowane do oceny odporności poszczepiennej.

Dzięki testowi SARS-CoV-2 NeutraLISA, prostemu narzędziu do pomiaru poziomu przeciwciał neutralizujących, możliwe jest łatwe i szybkie wdrożenie zaawansowanego badania do oferty rutynowego laboratorium medycznego.

Buska

Katarzyna Buska-Mach

Kierownik Działu Promocji Produktów i Szkoleń Stacjonarnych, Senior Product Manager ds. Neurologii i TORCH 10

731 810 399

k.buska-mach@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów