Czego szukasz?

Filtrowanie

EuroLabPolaris – nowe trendy w inteligentnej diagnostyce IIFT

02 marca, 2022
Łukasz Cielecki
EuroLabPolaris

EuroLabPolaris to najnowsze oprogramowanie rozwijane przez firmę EUROIMMUN, które odpowiada na zapotrzebowanie na podlegającym ciągłej globalizacji polu diagnostyki laboratoryjnej. Umożliwia sieciom laboratoriów zdalną diagnostykę IIFT na podstawie obrazów immunofluorescencji przesyłanych cyfrowo pomiędzy oddziałami.

Timo Schütze, menedżer w firmie EUROIMMUN odpowiedzialny za oprogramowanie, oraz Moritz Pavlik, menedżer odpowiedzialny za rozwój oprogramowania, udzielili wywiadu, w którym opowiadają o celach, jakie przyświecały im w trakcie projektowania EuroLabPolaris, oraz o korzyściach, jakie z tego wynikają dla użytkowników.

Timo, dlaczego takie oprogramowanie jak EuroLabPolaris jest potrzebne?

Żyjemy w świecie, w którym z jednej strony średni wiek populacji stale wzrasta, co jednocześnie zwiększa zapotrzebowanie na testy laboratoryjne, z drugiej zaś doświadczamy deficytu wykwalifikowanego personelu, który mógłby wykonywać ocenę tychże testów – w szczególności dotyczy to diagnostyki metodą immunofluorescencji pośredniej. Jednym ze sposobów stawiania czoła temu wyzwaniu jest łączenie się laboratoriów w sieci, które są w stanie konkurować w skali globalnej.

Moritz, jakie założenia były brane pod uwagę przy tworzeniu EuroLabPolaris?

Założenie jest takie, że duża sieć laboratoriów wydziela jednostki wyspecjalizowane w inkubacji immunofluorescencji. W takich miejscach wykonuje się wysokiej jakości zdjęcia inkubowanych slajdów za pomocą mikroskopów automatycznych (EuroPattern lub EuroPattern Live). Następnie zdjęcia te są przesyłane w formie cyfrowej bezpośrednio do systemu EuroLabPolaris. Za tym systemem stoi specjalista – użytkownik, który dokonuje ich oceny. Dzięki systemowi EuroLabPolaris może on być zlokalizowany w dowolnym miejscu na świecie. Może przeglądać zdjęcia z wszystkich podłączonych do danej instalacji systemu EuroLabPolaris laboratoriów – niezależnie od ich fizycznej lokalizacji. Możliwe jest filtrowanie zdjęć wedle zróżnicowanych kryteriów, wpisywanie wyników oraz ich weryfikacja. EuroLabPolaris generuje raport tak wprowadzonych wyników i przesyła je z powrotem do jednostki, która przeprowadziła inkubację, gdzie jest możliwe ich dalsze przesłanie do systemu laboratoryjnego za pośrednictwem oprogramowania pośredniczącego EuroLabOffice 4.0. W ten sposób jeden diagnosta może wydawać wyniki zdalnie dla wielu laboratoriów bez konieczności fizycznej w nich obecności. Dzięki temu EuroLabPolaris zapewnia optymalną obsługę immunofluorescencji pośredniej w ramach sieci laboratoriów.

Dodatkowo podejście takie umożliwia korzystanie ze stałej grupy diagnostów z doświadczeniem w ocenie immunofluorescencji pośredniej w całej sieci laboratoriów, co zapewnia standaryzację wyników i jest dodatkową korzyścią dla pacjenta w postaci wiarygodnej diagnostyki.

Timo, skąd nazwa EuroLabPolaris?

Polaris – czyli Gwiazda Polarna – od zawsze pomagała wędrowcom i żeglarzom znaleźć drogę. Chcemy, by nasze oprogramowanie służyło temu samemu celowi – jako centralny punkt odniesienia pomaga pracownikom laboratoriów wydać precyzyjne wyniki i w ten sposób zapewnić wszystkim diagnostykę najwyższej jakości.

Moritz, jakie są zalety korzystania z EuroLabPolaris?

Uważam, że jedną z głównych zalet jest fakt, iż diagności mają kompletny ogląd sytuacji związanej z otwartymi zleceniami badań we wszystkich laboratoriach sieci. Możliwe jest ustalanie priorytetów pod kątem wymaganych terminów, więc w każdej chwili wiadomo, którymi zleceniami należy zająć się w pierwszej kolejności. EuroLabPolaris zapewnia także możliwość statystycznej oceny obciążenia poszczególnych jednostek laboratoryjnych oraz analizę zużycia poszczególnych testów.

Oprogramowanie może być używane na niemal dowolnym urządzeniu, takim jak komputer stacjonarny, laptop czy tablet. Oznacza to także, że diagnosta może zabrać EuroLabPolaris, gdziekolwiek zechce*.

EuroLabPolaris jest scentralizowaną i prostą w obsłudze platformą oceny immunofluorescencji pośredniej, pozwalającą na zestandaryzowaną i wiarygodną diagnostykę dzięki zespołowi diagnostów dostępnych dla wszystkich laboratoriów sieci.

Timo, Moritz – dziękuję bardzo za rozmowę.

Tłumaczenie: Łukasz Cielecki

Źródło: https://www.euroimmunblog.com/eurolabpolaris-software-for-intelligently-connected-iift-diagnostics/

*Nabywca EuroLabPolaris ponosi wyłączną odpowiedzialność za sprawdzenie, monitorowanie oraz zgodność regulacji i przepisów prawa w kwestii zagadnień związanych z używaniem oprogramowania – przyp. Ł.C.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Katalog produktów