Czego szukasz?

Filtrowanie

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA) – kryteria klasyfikacyjne według ACR/EULAR (2022)

24 listopada, 2022
Anna Kołtyś
GPA

Ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (ang. granulomatosis with polyangiitis, GPA; zwana dawniej ziarniniakowatością Wegenera) to martwicze ziarniniakowe zapalenie naczyń małych i średnich (tj. włośniczki, żyłki, tętniczki, tętnice i żyły), zwykle zajmujące górne i dolne drogi oddechowe. Często przebiega równocześnie z zapaleniem naczyń innych narządów, tj. ogniskowym segmentowym kłębuszkowym zapaleniem nerek (KZN), zapaleniem naczyń oka, zapaleniem włośniczek płucnych oraz ziarniniakowym i nieziarniniakowym zapaleniem toczącym się poza naczyniami krwionośnymi. W przebiegu choroby leukocyty naciekają na ściany naczyń krwionośnych, w wyniku czego powstaje stan zapalny. Prowadzi to do zwężenia naczyń i ograniczenia ich drożności, co może skutkować niedokrwieniem oraz martwicą tkanek i narządów zaopatrywanych przez zajęte procesem chorobowym naczynia.

W początkowym stadium choroby często występują objawy ogólne (niewyjaśniona gorączka u około 50% pacjentów) oraz dolegliwości ze strony górnych dróg oddechowych (u 70%), płuc (u 45%) i nerek (poniżej 20%). Przebieg bywa różny: od powolnego, łagodnego (często bez zajęcia nerek) po szybką progresję z zagrażającymi życiu zmianami w wielu narządach.

W patogenezie GPA główną rolę odgrywają pobudzone granulocyty obojętnochłonne oraz przeciwciała skierowane przeciwko antygenom zawartym w ziarnistościach cytoplazmatycznych neutrofilów (ang. anti-neutrophil cytoplasmic antibodies, ANCA) i mechanizmy komórkowe. Najważniejszym antygenem dla przeciwciał ANCA w przebiegu ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń jest proteinaza serynowa 3 (PR3).

Rozpoznanie ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA)

Diagnostyka GPA może stanowić duże wyzwanie ze względu na zróżnicowany obraz kliniczny, często niecharakterystyczny przebieg choroby oraz objawy ze strony wielu narządów. Autoprzeciwciała typu c-ANCA są markerem swoistym dla GPA, dominują przeciwciała anty-PR3. Rozpoznanie opiera się na charakterystycznym obrazie histopatologicznym (biopsja zajętego narządu, najlepiej górnych dróg oddechowych lub nerki) u osoby z charakterystycznymi zmianami płucnymi i/lub w osadzie moczu oraz obecnością ANCA (przeważnie anty-PR3). Przeciwciała ANCA nie występują w 5% przypadków.

Kryteria klasyfikacyjne ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) według ACR/EULAR (2022)

Najnowsze kryteria klasyfikacyjne rozpoznania ziarniniakowatości z zapaleniem naczyń (GPA) według ACR (Amerykańskie Kolegium Reumatologiczne) i EULAR (Europejska Liga Przeciwreumatyczna) z 2022 r. zostały przedstawione w poniższej tabeli. Do spełnienia kryteriów klasyfikacyjnych wymagane jest uzyskanie 5 lub więcej punktów z 10 kategorii.

Kryteria Punktacja
Kryteria kliniczne


zajęcie nosa: krwisty wyciek, owrzodzenia, strupienie, uczucie zatkania, blokada, uszkodzenie lub perforacja przegrody nosa 3
zajęcie chrząstek: zapalenie chrząstek ucha lub nosa, chrypka lub stridor, zajęcie oskrzeli lub nos siodełkowaty 2
utrata słuchu przewodzeniowa lub sensoneuronalna 1
Kryteria laboratoryjne przeciwciała c-ANCA lub przeciwko proteinazie 3 (anty-PR3) 5
przeciwciała p-ANCA lub przeciwko mieloperoksydazie (anty-MPO) –1
liczba eozynofilów we krwi ≥1000/µl –4
Kryteria obrazowe

guzki, guzy lub jamy w płucach 2
zapalenie, zacienienie lub płyn w jamie nosowej lub zatokach przynosowych albo zapalenie wyrostka sutkowatego 1
Kryteria histologiczne

ziarniniak, pozanaczyniowe ziarniniakowate zapalenie lub komórki olbrzymie 2
ubogoimmunologiczne kłębuszkowe zapalenie nerek 1

Kryteria stosuj u chorych z rozpoznanym zapaleniem małych lub średnich naczyń w celu zakwalifikowania chorego do GPA. Przed kwalifikacją wyklucz inne choroby mogące być przyczyną objawów.
Opracowano na podstawie: Robson J.C. i wsp. 2022. American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology classification criteria for granulomatosis with polyangiitis. Ann Rheum Dis. 2022; 81: 315–320.

 

Diagnostyka ANCA – oferta EUROIMMUN

Firma EUROIMMUN oferuje szeroki wachlarz testów do diagnostyki przeciwciał skierowanych przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA). Posiadamy testy oparte na metodzie immunofluorescencji pośredniej (IIF), ELISA, immunoblot oraz ChLIA. W celu poznania oferty zachęcamy do kontaktu z Działem Sprzedaży.

Janik

Marta Janik

Kierownik Regionu (woj. dolnośląskie, śląskie, opolskie)

508 399 744

m.janik@euroimmun.pl

Ratajczak

Magdalena Ratajczak

Kierownik Regionu (woj. pomorskie, kujawsko-pomorskie)

510 171 461

m.ratajczak@euroimmun.pl

Walerych

Małgorzata Walerych

Kierownik Regionu (woj. lubuskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie)

509 836 090

m.walerych@euroimmun.pl

Miłosz

Mateusz Miłosz

Kierownik Regionu (woj. łódzkie, mazowieckie)

501 411 390

m.milosz@euroimmun.pl

Łaszyn

Marek Łaszyn

Kierownik Regionu (woj. warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie)

501 411 235

m.laszyn@euroimmun.pl

Krzemien

Paweł Krzemień

Kierownik Regionu (woj. świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie)

509 657 480

p.krzemien@euroimmun.pl

Piśmiennictwo

  1. Robson J.C. i wsp. 2022 American College of Rheumatology/European Alliance of Associations for Rheumatology classification criteria for granulomatosis with polyangiitis. Ann Rheum Dis. 2022; 81: 315–320
  2. https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.16.9.3
  3. https://euroimmun.pl/blog/przeglad-zapalen-naczyn-ziarniniakowatosc-z-zapaleniem-naczyn-wegenera/
Anna Koltys

Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Autoimmunologii

514 892 472

a.koltys@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów