Czego szukasz?

Filtrowanie

Zapalenia małych naczyń – kompleksowa diagnostyka autoprzeciwciał

14 grudnia, 2022
Anna Kołtyś
Zapalenia małych naczyń – kompleksowa diagnostyka autoprzeciwciał

Zapalenia naczyń to heterogenna grupa chorób o podłożu autoimmunizacyjnym. Istotą tych schorzeń jest naciekanie leukocytów na ściany naczyń krwionośnych, co prowadzi do ich uszkodzenia i ograniczenia drożności. Zgodnie z konsensusem wprowadzonym na konferencji Chapel Hill Consensus i ogólnie uznanym systemem klasyfikacji, ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (GPA), mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA) oraz eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (EGPA) są klasyfikowane jako grupa zapaleń naczyń związanych z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów (AAV – ang. ANCA-asociated vasculitis). Przeciwciała ANCA są ważnymi markerami serologicznymi AAV – włączone są one w kryteria rozpoznania tych schorzeń.

Diagnostyka przeciwciał ANCA

Stosowana obecnie klasyczna diagnostyka przeciwciał ANCA opiera się na międzynarodowych rekomendacjach z 1999 roku. Zgodnie z rekomendacjami zaleca się dwuetapową strategię diagnostyczną przeciwciał ANCA. Badanie przesiewowe powinno być wykonane metodą IIFT z zastosowaniem jako substratu granulocytów utrwalonych etanolem. Wyniki dodatnie etapu przesiewowego należy potwierdzić testem monospecyficznym.

W 2017 roku ukazały się nowe rekomendacje dotyczące wyłącznie diagnostyki GPA oraz MPA. Zgodnie z nimi u pacjentów z podejrzeniem tych dwóch chorób etap przesiewowy IIFT można pominąć i w pierwszej kolejności wykonać test monospecyficzny w kierunku przeciwciał anty-PR3 oraz anty-MPO. Jeśli wyniki zarówno dla PR3-ANCA, jak i MPO-ANCA są ujemne, a istnieje silne podejrzenie zapalenia małych naczyń, zaleca się zastosowanie dodatkowych testów, np. immunofluorescencji pośredniej. Należy jednak pamiętać, że rekomendacje te ograniczają się jedynie do dwóch jednostek chorobowych i nie dotyczą pacjentów z eozynofilową ziarniniakowatością z zapaleniem naczyń (EGPA) ani pacjentów nefrologicznych z przeciwciałami przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych (anty-GBM).

Portfolio produktów EUROIMMUN obejmuje szeroki wachlarz testów, które zapewniają kompleksowe wsparcie diagnostyki zapaleń małych naczyń.

Test przesiewowy: immunofluorescencja pośrednia (IIFT)

W swojej ofercie posiadamy szereg mozaik, umożliwiających oznaczenie przeciwciał ANCA metodą IIFT. Podstawowym produktem jest Mozaika Granulocytarna 13, która składa się z 3 substratów, co daje możliwość różnicowania przeciwciał cANCA od pANCA oraz różnicowania przeciwciał ANCA od przeciwciał ANA.

Mozaika Granulocytarna 13

W naszym portfolio produktowym posiadamy również produkt, który łączy zalety IIFT i metod monospecyficznych. Przykładem jest tu Mozaika Granulocytarna 32. Test ten oparty jest na kombinacji 5 substratów: granulocytów utrwalonych etanolem, granulocytów utrwalonych formaliną, komórek HEp-2 wraz z granulocytami, a dodatkowo w teście znajdują się 2 wysokooczyszczone antygeny MPO i PR3, które spełniają wymogi testu monospecyficznego.

Mozaika Granulocytarna 32

Mozaika Granulocytarna 25 jest testem 6-substratowym i zawiera dodatkowo antygen GBM. Blisko 30% pacjentów z przeciwciałami skierowanymi przeciwko błonie podstawnej kłębuszków nerkowych wytwarza równolegle przeciwciała ANCA. Dlatego też u pacjentów nefrologicznych zaleca się równolegle oznaczać przeciwciała anty-GBM i ANCA.

Mozaika Granulocytarna 25

Zastosowanie testów wieloparametrowych, jakimi są znajdujące się w ofercie EUROIMMUN mozaiki granulocytarne, pozwala na kompleksową diagnostykę przeciwciał ANCA w czasie jednej inkubacji.

Testy monospecyficzne: ELISA, blot, ChLIA

Zgodnie z rekomendacjami z 1999 roku pozytywny wynik IIFT należy potwierdzić testem monospecyficznym, w celu określenia specyficzności antygenowej wykrytych przeciwciał. Antygenami docelowymi dla przeciwciał cANCA są przede wszystkim proteinaza serynowa 3 (PR3) oraz BPI (Bactericidal permeability increasing protein). W przypadku przeciwciał pANCA wyróżnia się wiele antygenów docelowych, np. mieloperoksydazę (MPO), laktoferynę, elastazę, katepsynę G i inne.

Nasze portfolio produktowe w pełni pokrywa zapotrzebowanie na testy monoswoiste do diagnostyki przeciwciał ANCA. W swojej ofercie posiadamy testy monospecyficzne oparte na metodach ELISAblot oraz ChLIA.

Metodą ELISA oraz ChLIA można precyzyjnie oznaczyć stężenie przeciwciał anty-PR3, –MPO i -GBM. Posiadamy również rozszerzony test – ANCA Profile (ELISA), za pomocą którego możemy oznaczyć jednocześnie aż 6 różnych przeciwciał. Wśród metod monospecyficznych posiadamy również profil blot (EUROLINE), którego zastosowanie umożliwia równoczesne zbadanie obecności 3 kluczowych przeciwciał podczas jednej analizy – antyPR3, -MPO oraz -GBM.

Kompleksowe rozwiązania

Firma EUROIMMUN zapewnia kompleksowe, zgodne z rekomendacjami rozwiązania w zakresie testów umożliwiających detekcję przeciwciał ANCA. Możliwa jest pełna automatyzacja procedury inkubacji dla poszczególnych metod. Do Państwa dyspozycji mamy również nowoczesne, bezpłatne materiały marketingowe. Zapraszamy do kontaktu z Doradcami Medycznymi w celu poznania szczegółowej oferty przygotowanej dla potrzeb Państwa laboratorium.

 

Produkty EUROIMMUN do diagnostyki ANCA
Metoda Nazwa testu Substrat Zastosowanie Numer katalogowy
IIFT Granulocyte Mosaic 13 Granulocyty (EOH)/

HEp-2 + granulocyty (EOH)/

granulocyty (HCHO)

Test przesiewowy FA 1201-13
Granulocyte Mosaic 32 Granulocyty (EOH)/

HEp-2 + granulocyty (EOH)/ granulocyty (HCHO)/ PR3/MPO

Test przesiewowy + potwierdzenia FA 1201-32
Granulocyte Mosaic 25 Granulocyty (EOH)/

HEp-2 + granulocyty (EOH)/ granulocyty (HCHO)/ PR3/MPO/GBM/

Test przesiewowy + potwierdzenia FA 1201-25
ELISA PR3 Ludzka proteinaza 3 natywna i rekombinowana (PR3-hn-hr) Test potwierdzenia EA 1201-2 G
MPO Natywna ludzka MPO Test potwierdzenia EA 1211 G
GBM GBM (wysokooczyszczony łańcuch alfa-3 kolagenu typu IV) Test potwierdzenia EA 1251 G
ANCA Profile PR3, MPO, elastaza, katepsyna G, BPI, laktoferyna Test potwierdzenia (profil ELISA) EA 1200-1 G
Blot EUROLINE anty-PR3, -MPO, -GBM PR3, MPO, GBM Test potwierdzenia (profil blot) DL 1200-3 G
ChLIA PR3 Ludzka rekombinowana proteinaza 3 Test potwierdzenia LA 1201G
MPO Natywna ludzka MPO Test potwierdzenia LA 1211G
GBM GBM (wysokooczyszczony łańcuch alfa-3 kolagenu typu IV) Test potwierdzenia LA 1251G
Anna Koltys

Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Autoimmunologii

514 892 472

a.koltys@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów