Czego szukasz?

Filtrowanie

HLA-Cw6 a skuteczność leczenia biologicznego

23 maja, 2023
Tomasz Janiszewski
HLA-Cw6 a skuteczność leczenia biologicznego

Czym jest gen HLA-Cw6

Łuszczyca to przewlekła choroba zapalna skóry o podłożu autoimmunizacyjnym, charakteryzująca się obecnością łuskowatych zmian na skórze oraz zwiększoną proliferacją keratynocytów. Wieloczynnikowa etiologia tego schorzenia obejmuje zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Gen HLA-Cw6 to jeden z czynników genetycznych, odgrywających kluczową rolę w rozwoju choroby. Jest zlokalizowany na chromosomie 6 i koduje białko z klasy I układu antygenów zgodności tkankowej (HLA), obecne na powierzchni komórek prezentujących antygen. HLA-Cw6 jest związany z większym ryzykiem zachorowania na chorobę łuszczycową i z cięższą postacią choroby.

Gen HLA-Cw6 a leczenie biologiczne

Leczenie biologiczne stanowi nadzieję dla pacjentów cierpiących na łuszczycę o ciężkim przebiegu. Polega ono na stosowaniu nowoczesnych biofarmaceutyków, które blokują określone białka, np. cytokiny, receptory i czynniki wzrostowe. Leki biologiczne zapewniają skuteczną kontrolę objawów choroby łuszczycowej, ale efektywność takiej terapii może być u pacjentów zróżnicowana. W związku z tym istnieje realna potrzeba identyfikacji czynników genetycznych, które mogą wpłynąć na skuteczność leczenia biologicznego.

W ostatnich latach przeprowadzono szereg badań mających na celu poznanie wpływu genów na leczenie biologiczne choroby łuszczycowej. Wyniki tych badań wykazały, że obecność genu HLA-Cw6 wiąże się z większą skutecznością leczenia biologicznego u pacjentów z chorobą łuszczycową. Pacjenci, którzy posiadają HLA-Cw6, wykazują lepszą odpowiedź na leczenie biologiczne i wymagają mniejszych dawek leku. Mechanizm, poprzez który HLA-Cw6 wpływa na skuteczność leczenia biologicznego, nie jest w pełni poznany. Istnieją jednak pewne hipotezy na ten temat. Jedna z nich jest oparta na tym, że HLA-Cw6 może wpływać na prezentację antygenu na powierzchni komórki i tym samym na interakcję między komórkami układu immunologicznego a keratynocytami, co oddziałuje na rozwój choroby łuszczycowej.

Podsumowanie

HLA-Cw6 jest jednym z genów związanych z chorobą łuszczycową i może mieć wpływ na skuteczność leczenia biologicznego. Pacjenci, którzy posiadają gen HLA-Cw6, wykazują lepszą odpowiedź na leczenie biologiczne i wymagają mniejszej dawki leku niż pacjenci bez tego genu. Wyniki badań sugerują, że HLA-Cw6 może odgrywać ważną rolę w patogenezie choroby łuszczycowej i pomóc w dostosowaniu leczenia biologicznego do indywidualnych potrzeb pacjenta. Jednakże konieczne są dalsze badania w celu lepszego zrozumienia roli genów w rozwoju choroby łuszczycowej i leczeniu biologicznym.

Piśmiennictwo

  1. E. Nograles, B. Davidovici, J.G. Krueger. New insights in the immunologic basis of psoriasis. Semin Cutan Med Surg 2010 Jun; 29(2): 3–9
  2. https://www.mp.pl/dermatologia/choroby/luszczyca/316205,leczenie-biologiczne-luszczycy-u-pacjentow-z-hla-cw6
  3. Y. Wang, Y. Sheng, J. Wu, H. Xu. The association between HLA-Cw6 and response to biological agents in psoriasis: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2018 Sep; 97(38): e12543
Tomasz Janiszewski

Tomasz Janiszewski

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Junior Product Manager ds. Diagnostyki Molekularnej i Produktów IDS

572 596 102

t.janiszewski@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów