Czego szukasz?

Filtrowanie

Przegląd zapaleń naczyń – podział

16 stycznia, 2018
Anna Kołtyś

Zapalenia naczyń dzieli się na dwie grupy: infekcyjne i nieinfekcyjne. Infekcyjne zapalenie naczyń wywoływane jest bezpośrednio przez zajęcie i namnażanie się drobnoustroju w ścianie naczynia krwionośnego.

Obecnie obowiązują klasyfikacja i nazewnictwo zapaleń naczyń oparte na konsensusie opracowanym w trakcie konferencji International Chapel Hill Consensus Conference w 2012 r.

1. Zapalenia naczyń małych (small vessel vasculitis, SVV) – tętnice śródmiąższowe, tętniczki, żyłki i włośniczki

Zapalenia naczyń związane z przeciwciałami przeciwko cytoplazmie neutrofilów (ANCA):

 • ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (Wegenera)
 • mikroskopowe zapalenie naczyń (MPA)
 • eozynofilowa ziarniniakowatość z zapaleniem naczyń (zespół Churga i Strauss)

Zapalenia małych naczyń związane z kompleksami immunologicznymi:

 • choroba związana z przeciwciałami przeciwko błonie podstawnej (anty-GBM)
 • zapalenie naczyń związane z krioglobulinemią
 • zapalenie naczyń związane z przeciwciałami IgA (choroba Schönleina i Henocha)
 • pokrzywkowe zapalenie naczyń z hipokomplementemią (zapalenie naczyń związane z anty-C1q)

2. Zapalenia naczyń średnich (medium vessel vasculitis, MVV) – głównie naczynia trzewne, tzn. tętnice krezkowe, wieńcowe, nerkowe

 • guzkowe zapalenie tętnic
 • choroba Kawasakiego

3. Zapalenia naczyń dużych (large vessel vasculitis, LVV) – aorta i jej największe odgałęzienia

 • zapalenie tętnic Takayasu
 • olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic

4. Zapalenia naczyń różnych (variable vessel vasculitis, VVV) – małych, średnich i dużych

 • zapalenie naczyń w chorobie Behçeta
 • zapalenie naczyń w chorobie Cogana

5. Zapalenie naczyń jednego narządu (single-organ vasculitis, SOV)

 • leukocytoklastyczne zapalenie naczyń skóry
 • zapalenie tętnic skóry
 • pierwotne zapalenie naczyń ośrodkowego układu nerwowego
 • izolowane zapalenie aortyinne

6. Zapalenie naczyń w chorobie układowej

 • toczniowe zapalenie naczyń
 • reumatoidalne zapalenie naczyń
 • sarkoidalne zapalenie naczyń
 • inne

7. Zapalenie naczyń o prawdopodobnej etiologii

 • zapalenie naczyń z krioglobulinemią związane z zakażeniem HCV
 • zapalenie naczyń związane z zakażeniem HBV
 • kiłowe zapalenie aorty
 • zapalenie naczyń z odkładaniem kompleksów immunologicznych związane z lekami
 • zapalenie naczyń z ANCA związane z lekami
 • zapalenie naczyń związane z nowotworem
 • inne
Anna Koltys

Anna Kołtyś

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Product Manager ds. Autoimmunologii

514 892 472

a.koltys@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

  Katalog produktów