Czego szukasz?

Filtrowanie

Gruźlica – czy grozi nam kryzys epidemiologiczny w dobie migracji wojennej?

09 sierpnia, 2022
Izabella Podsiadły

Jak wskazują raporty epidemiologiczne, po raz pierwszy od ponad dekady liczba zgonów na świecie z powodu gruźlicy wzrosła. Najnowsze dane z raportu WHO dotyczące zapadalności na gruźlicę w ostatnich latach mogą być niedoszacowane ze względu na skupienie całej uwagi na diagnozowaniu zakażeń SARS-CoV-2 w czasie trwającej pandemii. Dr n. biol. Mariusz Worek z Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie podczas Ogólnopolskiego posiedzenia naukowo-szkoleniowego PTDL dla diagnostów laboratoryjnych „Immunologia w praktyce” zaprezentował wykład pod tytułem „Gruźlica – czy grozi nam kryzys epidemiologiczny w dobie migracji wojennej?”. Doktor Worek podkreślił, że w krajach graniczących z Polską nienależących do UE sytuacja epidemiologiczna gruźlicy jest gorsza niż w innych regionach Europy, a Ukraina, z której przybyło do Polski ponad 3 miliony osób, należy do krajów o wysokiej zapadalności na gruźlicę. Z tego powodu tak ważne jest poszukiwanie osób chorych na gruźlicę, aby ograniczyć rozprzestrzenianie patogenu wśród społeczeństwa. W dalszej części prezentacji przedstawiono metody diagnostyczne gruźlicy.

0:46 Szacunkowe wskaźniki zapadalności na gruźlicę w 2020 roku

3:05 Epidemiologia gruźlicy

5:27 Gruźlica w Polsce w 2020

6:44 Gruźlica w Ukrainie

7:50 Szacunkowe obciążenie gruźlicą osób przesiedlonych z Ukrainy

8:58 Wojna w Ukrainie, pandemia COVID-19 a problem gruźlicy

10:33 Gdzie jesteśmy w roku 2022?

11:42 Czynniki ryzyka rozwoju gruźlicy

13:53 Droga zakażenia

15:43 MDR-TB na świecie – udział procentowy MDRTB wśród nowych zachorowań

16:21 Metody diagnostyki TB

18:06 Bakterioskopia w diagnostyce gruźlicy

21:56 Hodowla bakteryjna

24:57 Klasyczne testy identyfikacyjne prątków

25:31 Badania molekularne

27:12 Metody oznaczania oporności prątków

28:21 Podsumowanie metod diagnozowania TB z uwzględnieniem ich czułości

31:00 Rozpoznawanie zakażenia prątkiem gruźlicy

Izabella Podsiadły

Specjalista ds. Informacji Naukowej, Junior Product Manager ds. Diagnostyki Gruźlicy

451 052 241

i.podsiadly@euroimmun.pl

Masz pytanie dotyczące tego tematu? 

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

    Katalog produktów