facebook
Menu

Polityka Jakości

Przedmiotem działalności naszej firmy jest dystrybucja medycznych testów diagnostycznych oraz sprzedaż badań genetycznych.

Polityka  Jakości firmy EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o.  polega na ciągłym osiąganiu obustronnego zadowolenia w stosunkach handlowych z naszymi klientami i partnerami.

Mając świadomość, że ostatecznym beneficjentem naszych usług jest pacjent, pragniemy, aby również on darzył zaufaniem produkty Naszej firmy.

Istniejemy, by pacjenci byli właściwie, odpowiedzialnie, szybko i dobrze diagnozowani, pracownicy laboratorium potrafili prawidłowo przeprowadzać badania immunologiczne, oraz wydać trafny wynik. Wszystkie nasze działania podejmujemy z myślą o poprawie zdrowia pacjentów, za które czujemy się odpowiedzialni. Promujemy przeprowadzanie badań serologicznych we właściwy sposób i w zgodzie z najnowszą wiedzą medyczną.

Jesteśmy przedsiębiorstwem, którego kadra jest merytorycznie przygotowana i posiada duże doświadczenie w handlu i diagnostyce laboratoryjnej.

Począwszy od momentu pierwszego kontaktu nasz Klient może mieć pewność, że wszystkie wyroby
i usługi posiadają oczekiwaną przez niego jakość i dostosowywane są do Jego indywidualnych potrzeb.

Wszystkie przedsięwzięcia podporządkowujemy problemom i potrzebom naszych Klientów. Dlatego zaangażowanie w procesy, budowanie świadomości i doskonalenie organizacyjne przedsiębiorstwa są stałym elementem jego działalności, kontrolowanym poprzez pomiary sprawności procesów wewnętrznych.

Wszystkie działania firmy realizowane w ramach POLITYKI JAKOŚCI zmierzają do budowania wiarygodności firmy oraz utrzymania zaufania aktualnych i pozyskania nowych klientów.

Zobowiązujemy się do spełniania wszystkich mających zastosowanie dla Euroimmun Polska Sp. z o.o. wymagań, w tym wymagań prawnych oraz koncernowych.

Prezes Firmy Euroimmun Sp. z o.o. zapewnia, że wszyscy pracownicy będą doskonalić i rozwijać wdrożony przez Firmę System Zarządzania Jakością.

Strona Euroimmun.pl wykorzystuje cookies. Korzystając z tej strony internetowej, dajesz zgodę na używane plików cookie. Aby uzyskać więcej informacji odwiedź naszą politykę prywatności.

Akceptuję pliki cookie dla tej strony >