Czego szukasz?

Filtrowanie

Diagnostyka weterynaryjna dla psów


Anaplazmoza

Anaplasma phagocytophilum jest czynnikiem wywołującym anaplazmozę, chorobę bakteryjną przenoszoną przez kleszcze z rodzaju Ixodes. A. phagocytophilum jest Gram-ujemną bakterią wewnątrzkomórkową, która atakuje głównie granulocyty obojętnochłonne, ale także, w rzadkich przypadkach, eozynofile. Anaplazmoza występuje na całym świecie, a jej rozpowszechnienie zależy od obszaru dystrybucji wektorów transmisyjnych.

Borelioza (choroba z Lyme)

Borrelia spp. jest czynnikiem wywołującym boreliozę, czyli chorobę bakteryjną przenoszoną przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Borrelia burgdorferi sensu lato to bardzo zróżnicowana grupa, do której zalicza się wiele genogatunków. W tej grupie patogenami dla psów i koni są Borrelia burgdorferi sensu stricto, Borrelia garinii i Borrelia afzelii. Podczas gdy w USA znaczenie ma tylko B. burgdorferi sensu stricto, ponad 80 % krętków w europejskich kleszczach należy do patogennych gatunków B. garinii lub B. afzelii. Psy i konie mają znacznie zwiększone ryzyko infekcji ze względu na częstszy kontakt z kleszczami. Jednak większość infekcji przebiega bezobjawowo. Infekcja nie pozostawia silnej odporności, dlatego możliwe jest jej ponowne wystąpienie. Zakażenie B. burgdorferi wiąże się z różnymi objawami klinicznymi, które zwykle pojawiają się po wielu tygodniach lub miesiącach po zakażeniu.

Ehrlichioza

Ehrlichioza jest chorobą przenoszoną przez kleszcze na zwierzęta i ludzi. W erlichiozie psów rolę odgrywa zwłaszcza Ehrlichia canis, który jest przenoszony głównie przez kleszcza psiego brązowego (Rhipicephalus sanguineus). E. canis jest Gram-ujemną, obligatoryjną bakterią wewnątrzkomórkową, która atakuje głównie komórki jednojądrzaste krwi. Erlichioza monocytowa psów (CME) występuje w klimacie tropikalnym i umiarkowanym na całym świecie. Rozmieszczenie geograficzne E. canis zwiększa się wraz z coraz dalszym zasięgiem kleszcza-wektora, w związku ze zmianą klimatu.

Leiszmanioza

Leiszmanioza to infekcja odzwierzęca wywoływana przez pierwotniaki z rodzaju Leishmania spp. Szczególne znaczenie mają Leishmania infantum, Leishmania chagasi i Leishmania donovani, które należą do grupy Leishmania donovani. Te jednokomórkowe pasożyty są przenoszone na ludzi lub zwierzęta poprzez ukąszenia samicy muchy piaskowej z rodzaju Phlebotomus spp. (Afryka, Azja, Europa) lub Lutzomyia spp. (Ameryka Środkowa i Południowa). Psy są uważane za najważniejszy rezerwuar tego patogenu. Ze względu na potencjał zoonotyczny, zakażone psy stanowią poważny problem w weterynarii i medycynie. Przyjmuje się, że od 50% do 80% psów na terenach endemicznych jest zakażonych pierwotniakiem Leishmania. Jednak infekcja Leishmania nie jest równoznaczna z leiszmaniozą psów. Mniej niż 10% zarażonych psów wykazuje objawy kliniczne. Wiek psa oraz przynależność do niektórych ras wiążą się z predyspozycją do rozwoju leiszmaniozy. Również odpowiedź immunologiczna psa jest kluczowa dla manifestacji choroby.

Profil kleszczowy

Obszar występowania kleszczy stale się zwiększa z powodu globalnego ocieplenia. W związku z tym choroby odkleszczowe, takie jak anaplazmoza, borelioza i odkleszczowe zapalenie mózgu (TBE), występują częściej również u psów i koni.

Toksoplazmoza

Toksoplazmoza jest chorobą odzwierzęcą występującą na całym świecie i wywoływaną przez Toxoplasma gondii. Wszystkie zwierzęta stałocieplne mogą zarazić się Toxoplasma gondii. Rozmnażanie bezpłciowe T. gondii może odbywać się w najróżniejszych tkankach żywicieli pośrednich. Jedynymi żywicielami ostatecznymi są koty lub inne zwierzęta kotowate, u których w jelitach zachodzi rozmnażanie płciowe. Ostatecznie dochodzi do powstania oocyst, które są wydzielane do środowiska wraz z kocim kałem.

Przeciwciała przeciwjądrowe

Wykrywanie przeciwciał przeciwjądrowych (ANA – anti‑nuclear antibodies) jest ważnym wskaźnikiem diagnostycznym w wielu chorobach autoimmunologicznych. ANA są skierowane przeciwko różnym składnikom jądra komórkowego. Obejmują one kwasy nukleinowe, białka jądrowe komórki oraz rybonukleoproteiny.

Małgorzata Kozłowska

Kierownik Działu Informacji Naukowej, Product Manager ds. ANA, ANCA

514 892 443

m.kozlowska@euroimmun.pl

Więcej informacji uzyskają Państwo, kontaktując się z naszym Działem Informacji Naukowej

    Katalog produktów